Projekt v Tyršových sadech opět bez účasti veřejnosti?

20.11.2012 14:55

Náměstek primátorky pan Brendl sdělil prostřednictvím tisku veřejnosti, že město zadalo architektu Jiránkovi úpravy projektu revitalizace Tyršových sadů. Pokud prý nebude tento projekt „průchozí“, nemá smysl park opravovat.

Ani slovo o komunikaci s veřejností, ani náznak toho, co vlastně nyní město od projektanta požaduje. Za poslední měsíce se mohli radní přesvědčit o tom, že se komunikace s občany a občanskými sdruženími vyplácí. V podstatě bez větších problému se zatím daří posunovat vpřed několik městských investičních záměrů ve spolupráci s občanskými sdruženími (projekt obnovy parku Na Špici, projekt Třídy Míru, Stará vojenská plovárna Pod Vinicí, Náměstí Dukelských hrdinů). Samozřejmě to vyžaduje otevřenou komunikaci a v některých případech oboustranný souhlas s kompromisem. Ale to je nezbytná součást zapojení občanů do veřejných věcí. A po tom přeci politici tak rádi volají vždy před volbami.

Přes tyto dobré zkušenosti postupuje radnice v případě Tyršových sadů opět způsobem, který již jednou přivedl tento projekt na pokraj krachu. Žádná nabídka jednání s občany, žádné konkrétní  informace.  Nezbývá než se dohadovat, co vede pana náměstka a paní primátorku k tomuto postupu. Je to jen jejich nadšení z původního projektu a snaha maximálně zachovat megalomanský charakter původního návrhu i přes odpor části veřejnosti? Je pravda, že paní primátorka dala opakovaně najevo, že se jí betonová promenáda líbí. Prohlásila, že by v parku ráda viděla farmářské trhy. A pan náměstek Brendl vždy při jednáních o tomto projektu působil spíše jako marketingový zástupce pana architekta než zástupce občanů. 

Je třeba všem radním připomenout, že projekt je nyní zastaven nikoli kvůli nesouhlasu tisíců občanů. Ten pana Brendla ani paní primátorku nijak netrápí. Problémem je, že projekt dodnes nezískal potřebná povolení.  A problémem je i rozpočet – město raději samo stáhlo žádost o dotaci z evropských fondů kvůli „neplatnosti rozpočtu“ než aby riskovalo, že bude projekt dotačním úřadem zamítnut.

Co v této situaci tedy město vlastně dělá a chce? Opět se to zřejmě dovíme, až bude nový projekt hotov a další peníze utraceny. Můžeme jen doufat, že si radní města uvědomují, že odpovídají především oni sami za to, že projekt neohrozí ekologickou stabilitu celého prostoru (jedná se především o rizika stoupání hladiny spodní vody), nebude poškozena historická hodnota památkové zóny (nevhodná vodní nádrž v prostoru Přihrádku) a nebude neúčelně plýtváno veřejnými prostředky. Doufejme, že radním jde opravdu o to kvalitně opravit park a nikoli jen zakrývat vlastní chyby. 

 

Miroslav Seiner