Radniční zpravodaj 5/2012

05.05.2012 09:09

Opravy nepravdivých informací z minulého Zpravodaje jsme se nedočkali.

Pan Brendl sice přiznal nesprávný počet skácených stromů a keřů, ale neopravil, že 300 skácených stromů a keřů nebylo náletových a že většina stromů byla zdravá.

Poukazuje na to, že v březnu se neskácelo všech 197 podlimitních stromů, ale méně, jen 166. Ovšem se skácením zbývajících 21 se nadále počítá.

A město stále žádá o skácení dalších 220 stromů a 2400 m2 keřů, přestože se v minulém Zpravodaji psalo, že celý projekt byl upraven tak, aby se další zdravé stromy nemusely kácet. Většina stromů a všechny keře povolení ke kácení dostaly (zatím není pravomocné). Kácení se často odůvodňuje tím, že projekt je před realizací, a těžko by se předělával.

Částka za údržbu parku 4,4 milionů Kč ročně se podle p. Brendla může zdát vysoká, ale údajně se jedná o kalkulaci předběžnou, řada položek může být redukována nebo vyškrtnuta. Ve skutečnosti nejsou některé položky vůbec zahrnuté.

Náklady na péči a údržbu parku

 

Město odmítlo uveřejnit dopis občanských sdružení, kterých se článek v minulém zpravodaji dotýkal. Sdružení dostala možnost se vyjádřit v rubrice Fórum čtenářů na 15 řádků. Reakce pana Brendla je přitom delší. Původní dopis OS je zde:

Odpověď na článek ve Zpravodaji (17. 4.)

Poznámka: Počet stromů (190) jsme uváděli i s náletovými.