Doba stavby Tyršových sadů se "zkrátila" na polovinu

14.02.2014 15:47

     Termín zahájení stavebních prací v Tyršových sadech (září 2013) nebyl dodržen, proto město v prosinci požádalo regionální radu o posunutí termínu zahájení stavby - ne ovšem o posunutí termínu dokončení.

     V dokumentu podepsaném primátorkou, který město zaslalo regionální radě, je termín zahájení stavebních prací stanoven na únor 2014 a termín ukončení na srpen 2014. Doba realizace se tak "zkrátila" z původních 12 měsíců na pouhých 7 měsíců.

     Regionální rada dokument předložila Výboru regionální rady, který jej schválil. Přitom podle odborníka, který projekt v roce 2012 posuzoval, je i 12 měsíců na rekonstrukci parku krátká doba.

     Dokument s názvem Příloha č. 2 k usnesení č. 230_2013 je na stránkách Regionální rady Severovýchod.