Revitalizace slepého ramene Labe

25.09.2013 15:40

Povodí Labe plánuje revitalizovat a zprůtočnit slepé ramene Labe v Polabinách. V západní části bude ponecháno 60 m stávajícího mrtvého ramene (voda bude přiváděna potrubím).

Za tímto účelem žádá Povodí Labe povolení skácet asi 240 stromů v blízkosti slepého ramene v úseku od zdymadla k ul. Lonkova. Uvádí pěstební, zdravotní a bezpečnostní důvody a také rozšíření vodního koryta.

Občanské sdružení Chráníme stromy se přihlásilo do správního řízení o povolení ke kácení.

 

Povodí Labe chce revitalizovat slepé rameno Labe (ekolist.cz)

Slepé rameno Labe zkrásní (ČTK)

mapa