Revitalizaci Malešického parku v Praze prošetřuje ÚOHS

03.02.2013 18:11

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dne 25. ledna vyrozuměl o. s. Chráníme stromy, že zahájil šetření veřejné soutěže na revitalizaci Malešického parku v Praze.

Projekt byl vybrán v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což má být výjimečný nástroj používaný jen za krajních a mimořádných okolností, z 12 uchazečů o zakázku s předpokládanou hodnotou 120 mil. Kč pouze tři firmy splnily kvalifikační kritéria a podaly nabídku.
Projekt "Revitalizace Malešického parku" je stejně jako projekt "Revitalizace Tyršových sadů" spolufinancován dotacemi Evropské unie.
 

Tisková zpráva občanského sdružení Chráníme stromy ze dne 28.1.2013

(ve formátu PDF zde)

Podnět k ÚOHS na přezkoumání postupu MČ Praha 10 při revitalizaci parku Malešice (Praha 3)

Revitalizace Malešického parku je s plánovanou spoluúčastí Evropské unie 100 mil. Kč a celkovými náklady 120 mil. Kč bez DPH za projekt a realizaci jednou z největších zakázek na revitalizaci parku v České republice. Při takto významné zakázce považujeme za nestandardní, že MČ Praha 10 nechala vypracovat projekt za 3 mil. Kč bez výběrového řízení, resp. v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což má být výjimečný nástroj používaný jen za krajních a mimořádných okolností.

Výsledný projekt s předpokládanými náklady na realizaci 117 mil. Kč bez DPH se řadí k nejdražším v poslední době, a to i relativně přepočteno na plochu parku, která činí 9 ha. Revitalizace pražského parku vychází 15x dráž na m2 než revitalizace Komenského sadů v Ostravě (30 ha) z roku 2011 a cca 2x dráž než revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích (11 ha). Revitalizace Tyršových sadů přitom plánovala například s lavičkami za 70 000 Kč a je také předmětem probíhajícího šetření ÚOHS.

Za nestandardní také považujeme fakt, že dle vyjádření MČ Praha 10 z 12 uchazečů pouze tři firmy splnily kvalifikační kritéria a podaly nabídku. Na základě výše uvedených skutečností o.s. Chráníme stromy požádalo ÚOHS o prověření veřejných zakázek na projekt i realizaci. Dne 25.1.2013 začal ÚOHS obě zakázky prošetřovat a vyžádal si od zadavatele příslušnou dokumentaci.