Řízení o povolení ke kácení je přerušeno

22.12.2013 16:00

Správní úřad na žádost města opět přerušil řízení o povolení ke kácení v Tyršových sadech. Město žádost odůvodnilo tím, že zadalo nový znalecký posudek ohledně spodní vody v parku.

Správní úřad se domnívá, že dřívější posudek (stejného znalce) z dubna 2013 neodpovídá reálné situaci, proto požadavek města akceptuje. Posudek by měl objasnit otázku hydrogeologických podmínek v daném území a jejich vlivu na stávající zeleň, na dopad zamýšleného kácení a na novou výsadbu.

 

článek ze září 2013

Nový znalecký posudek