Rozhodnutí o aleji Bohdaneč - Neratov

22.02.2014 15:00

     Krajský úřad povolil v aleji z Bohdanče do Neratova skácet 26 stromů, tedy necelou třetinu z požadovaného počtu (88 ks).

     Řízení o povolení ke kácení pokračuje, tj. počet 26 stromů nemusí být konečný. Rozhodnutí krajského úřadu je pouze udělením výjimky pro určité stromy s ohledem na výskyt chráněných druhů.

     S ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v aleji (hohol severní, kavka obecná, žluva hajní, lejsek šedý, několik druhů netopýrů a hmyzu) může kácení proběhnout v období od 15. září do 15. listopadu. Před kácením musí být zkontrolovány dutiny stromů tak, aby chránění živočichové mohli být přemístěni. V blízkém okolí má být vyvěšeno 15 ptačích budek jako náhrada za dutiny skácených stromů (i pro jiné druhy). Další opatření se týkají stromů, u kterých bude proveden řez.

     Podle odůvodnění je jedním z klíčových faktorů k zajištění stability populací nejen výše uvedených druhů  dostatek vhodných dutin nezbytných pro úspěšné vyhnízdění.

     U netopýrů jsou ohrožujícími faktory úbytek potravních stanovišť (např. nahrazování smíšených lesů jehličnatými, vysoušení mokřadů), dále vyrušování v lokalitách výskytu (v létě i v zimě) a ničení úkrytů (kácení doupných stromů, přestavby půdních prostor, nevhodné zabezpečení podzemních prostor).


Alej z Bohdanče do Neratova (srpen 2013)

https://www.tyrsaky.cz/news/alej-kolem-opatovickeho-kanalu-ma-byt-z-poloviny-vykacena/