Rozpočet pro realizaci projektu

29.11.2011 16:17
 
Nabídka rozpočtu pro realizaci stavby "Revitalizace Tyršových sadů"
Originál zde: Rozpočet nabídka.pdf

 

 

 

Dodávka

Montáž

Celkem bez DPH

 

 

Rekapitulace

13 133 088

55 869 873

69 002 961

 02

 Demolice a příprava stavby

0

4 897 444

4 897 444

 03

 Přemístění sochy

0

5 240

5 240

 05

 Provozní struktura, komunikace, cesty, schodiště,   rampy, zpevněné plochy

843 351

32 599 425

33 442 776

 06

 Parkový nábytek, ostatní vybavenost, info systém

0

3 199 739

3 199 739

 07

 Drobná parková architektura, drobné stav. objekty

0

52 543

52 543

 08

 Relax park

1 081840

737 340

1 819 180

 09

 Vegetační prvky

2 230 567

5 396 618

7 627 185

 10

 Osvětlení

2 595 982

0

2 595 982

 11

 Elektroinstalace

94 670

2 890 118

2 984 788

 13

 Automatický závlahový systém

2 672 496

799 349

3 471 845

 14

 Vodní prvky – architektonické

301 928

358 838

660 766

 15

 Parkový vodovod s přípoj. pítka (pitná voda parku)

0

810 270

810 270

 16

 Vodní prvky – vodní biotop

1 417 122

2 277 494

3 694 616

 17

 Objekt čerpací stanice

953 079

665 436

1 618 515

 18

 Vodní systém parku – drénování

526 053

1 140 519

1 666 572

 19

 Energosloupky

411 000

4 500

415 500

 

 Informační velkopl. panel a trvalá tabulka

5 000

35 000

40 000

 

 

 Finanční odpočet za dřevní hmotu

 

 

-106 375

 

 Celkem

13 133 088

55 869 873

68 896 586