Sliby (politiků) jsou chyby

10.02.2012 16:51

 

    Mezi zastupiteli, kteří při úterním hlasování podpořili drastické vykácení 400 stromů v Tyršových sadech a realizaci projektu v původním megalomanském znění, byli i členové sdružení Pardubáci, v čele se svým předsedou, zastupitelem a náměstkem primátorky F. Brendlem. Je nanejvýš zarážející, že sdružení, které kandidovalo do voleb a stále se prezentuje s hesly:

  • chceme zrekonstruovat Tyršovy sady tak aby byly zelené a ne betonové
  • chceme ukončit neustálé betonování a dláždění Pardubic
  • chceme parky pro lidi, ne pro uspokojení betonové lobby

https://www.pardubaci.cz/Portals/0/Documenty/vp5.doc

  • chceme, aby všichni pardubáci měli aktuální přehled o hospodaření s městským majetkem
  • chceme, aby všichni pardubáci měli aktuální přehled jak a kam plynou finance z městského rozpočtu
  • chceme, aby město fungovalo jako dobrý hospodář, nechceme zadlužené Pardubice

https://www.pardubaci.cz/Portals/0/Documenty/vp2.doc

    –  ve svých skutečných aktivitách na radnici jednají zcela naopak a podporují zabetonování Tyršových sadů mj. i 12 m širokým a 360 m dlouhým betonovým pásem s masívními základy, s vodním korytem po celé délce (už dnes lidmi nazývaným "Brendlovo koryto"), s trámy z tropických dřevin atd. Tento betonový pás je nazván vzletně "promenáda".

    Jak je možné, že podvedli a zradili ty občany Pardubic, kteří je zvolili právě pro tyto jejich sliby? Jaká je zodpovědnost našich zastupitelů za rozhodnutí, která v tomto případě nevratně ovlivní tvář parku na mnoho desetiletí?

    Jak je možné, že naši zastupitelé prosazují nehospodárný projekt, jehož realizace měla stát dle zadání 65 milionů, ale ve skutečnosti byla před hlasováním vyčíslena na více než 83 milionů? A to v této sumě (ani v projektu) není zahrnuta výstavba kaváren, lávek a záchodků! (Zato se počítá např. s automatickým zavlažováním trávníků, které jsou samy zamokřené vysokou spodní vodou.)

    Jak zodpoví náklady na provoz a údržbu, které teprve těsně před hlasováním náměstek Brendl vyčíslil na 4,5 miliónů korun ročně, což je 4,5krát více, než kolik stojí provoz a údržba dosavadních sadů, o nichž pan náměstek oprávněně hovoří jako o zanedbaných – prý z důvodu nedostatku financí.

    Jakékoli návrhy na modifikaci, přepracování projektu, nebo vypracování nového (s cenou nepřevyšující roční náklady na údržbu parku), které předkládala občanská sdružení či některé strany (např. TOP 09), byly zastupiteli při hlasování odmítnuty.

    Je vidět, že město klidně vyhazuje peníze daňových poplatníků našich i evropských (ale i my jsme členy EU) za nesmyslně nabubřelé stavby, a potom seškrtává svým občanům financování potřebnějších projektů ve městě.