Špatně zpracovaný projekt s evidentními chybami

07.02.2013 17:31

Pardubický deník, 5. 2. 2013

    Zastupitelstvo města Pardubic na svých posledních dvou jednáních projednalo a schválilo realizaci projektu revitalizace Tyršových sadů. Na základě toho se opět rozbíhá mašinérie výběrového řízení dodavatele. Co se na těchto jednáních zastupitelstva stalo?

    Na tom prosincovém bylo schváleno usnesení, že se berou na vědomí úpravy projektové dokumentace a ukládá se náměstku primátorky Františku Brendlovi pokračovat v přípravě podle upraveného projektu.

    Zastupitelé přitom dostali úpravy projektu e-mailem jen pouhých pět hodin před jednáním a navíc bez jakékoli ekonomické kalkulace. S podklady se rozhodně nemohli podrobně seznámit, přesto bylo usnesení schváleno i díky tomu, že budou na dalším jednání dodány podrobnější podklady.

    Na lednové zastupitelstvo předložilo vedení města bod „Odůvodnění veřejné zakázky Revitalizace Tyršových sadů“, ve kterém byla stanovena částka 74,48 milionu korun bez DPH opět bez podkladů. Na nátlak opozice byla alespoň na „stůl“ předložena jedna stránka A4, v níž bylo vyčísleno, kde se proti původnímu projektu snížila či zvýšila cena.

    Přes četné připomínky proplul na základě velmi chabých podkladů tento bod dál…

    Vedle pofidérní ekonomiky celého projektu jsou problémovými oblastmi stále chybějící hydrogeologický znalecký posudek, louka u Příhrádku, plánované osvětlení přinášející vysoké světelné znečištění a vysoké provozní náklady či nadále zbytečně velmi nákladné prvky (lavičky, schodiště, osvětlení, zpevnění promenády).

    Přes připomínky občanských sdružení i opozičních zastupitelů tlačí tento projekt vedení města na základě nedostatečných podkladů dál. Při nástupu do funkce používal náměstek Brendl, který je zodpovědný za tento projekt, vzletná slova – názor veřejnosti, otevřenost, demokracie, průhlednost. Bohužel v tomto projektu na realizaci řady těchto slov zapomněl a hodně špatně zpracovaný projekt s evidentními chybami a nedostatky prosadil do další fáze přípravy.

Petr Klimpl, zastupitel města Pardubic (ODS)