Stromům podél řek hrozí vykácení

24.06.2014 16:45

Nejen aleji kolem řeky Orlice v Hradci Králové hrozí vykácení. Problém spočívá v interpretaci vodního zákona a týká se i dalších alejí a stromů na březích našich řek, například Chrudimky v Pardubicích.


Pořad České televize Nedej se 15. 6. 2014

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/214562248430010-nechceme-hole-brehy


Petice pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků ...

https://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu