Tisková zpráva spolku Chráníme stromy

03.07.2014 18:00

Spolek Chráníme stromy komentuje zahájení rekonstrukce Tyršových sadů

K oznámení pardubické radnice, že bude brzy zahájena tzv. "revitalizace" Tyršových sadů podle projektu kolektivu ing. Jiránka z New Visit s.r.o., se vyjádřili zástupci spolku Chráníme stromy. Ten od roku 2011 vede s radnicí spor o podobu obnovy parku.

     "Výsledek nás samozřejmě nepotěšil. Útěchou je, že se nám podařilo zabránit zbytečnému kácení zhruba 120 stromů a řady keřů, které měly v parku původně padnout. V naprosté většině případů jsme ve sporech o jednotlivé stromy a keře byli ve shodě s odborníky, kteří posuzovali jejich zdravotní stav a estetickou hodnotu," uvedl ing. Jiří Svoboda, jeden z těch, kteří se problémem zabývají od počátku. "Vítáme také to, že díky našim aktivitám se k ochraně veřejné zeleně v Pardubicích začalo přistupovat odpovědněji. Dnes už by nebylo možné to, co se stalo před čtyřmi lety, kdy jedna úřednice v průběhu jediného dne úderem razítka neoprávněně povolila vykácet stovky stromů."

     Členové spolku ale zásadně nesouhlasí se zvoleným  řešením obnovy parku, které podle nich znamená rozvrácení přírodního charakteru Tyršových sadů a "zpupné rozhazování peněz."

     "Projekt, podle kterého se bude stavět, byl podle rozhodnutí antimonopolního úřadu vybrán v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. I přesto se nám nepodařilo přesvědčit místní politiky, že způsob, jakým chtějí použít evropské dotace, není správný. Teprve až bude stavba dokončena, budou moci lidé sami posoudit, zda bylo nutné vynakládat obrovské peníze na megalomanskou betonovou promenádu nebo na umělé vodní koryto vedle silnice k zámku. Pak již ale na nějakou kritiku bude pozdě," komentuje další z aktivistů - Jaroslav Svoboda - některé z mnoha sporných bodů projektu.

     Členové spolku jsou přesvědčeni, že hlavním motorem politiků bylo utratit z evropských dotací co nejvíce peněz. "Plánovaná cena projektu více jak 100 miliónů korun je podle nás plýtváním veřejnými penězi a argumentace některých zastupitelů, že se takto může utrácet proto, že to zaplatí bohatší evropští sousedé, je ukázkou cynismu a nemorálnosti," říká na adresu pardubických politiků MUDr. Lojdová.

     Podle spolku Chráníme stromy by přiměřená a citlivá úprava parku mohla stát o desítky milionů méně. "Pokud někdo tvrdí pardubickým občanům něco jiného, tak prostě lže," komentuje tento údaj Petr Zlesák.

     "Úpravy projektu byly možné, bylo na ně dostatek času a všichni na radnici to věděli. Odpovědnost za zvolené řešení a zbytečně vyhozené peníze, které budou chybět jinde, tak padá nejen na náměstka Brendla a primátorku Fraňkovou, ale i na naprostou většinu zastupitelů. Ani jeden z nich nemůže tvrdit, že byl nedostatečně informován o problémech a rizicích projektu. Všichni se od nás například dozvěděli, že se náklady na údržbu parku mají podle projektu zvýšit ze současného jednoho milionu na více než 8 milionů, aniž by někdo řekl, kde na to vzít," upozornil MUDr. Seiner.

     Aktivisté uvádějí, že na odvrácení "betonizace" Tyršových sadů v plánované podobě vyčerpali všechny dostupné legální prostředky: "Bohužel, ani naše argumenty, podepřené i vědeckými a odbornými stanovisky, ani petice, podepsané deseti tisíci občany, nenašly u lokálních politiků podporu. Více jsme zřejmě udělat nemohli a po dokončení tak budou změněné Tyršovy sady trvalým "pomníkem" politické a kulturní úrovně současného vedení města," shrnul na závěr ing. Jiří Svoboda.