Tyršovy sady netransparentně a bez polehčujících okolností

01.12.2013 18:30

     Jak již bylo oznámeno v pardubickém tisku, dostalo město pokutu od antimonopolního úřadu za špatně provedenou soutěž na projekt revitalizace Tyršových sadů. Radnice si ještě před oficiálním zveřejněním výsledku šetření pospíšila s vlastní interpretací. Zdůraznila, že o nic důležitého vlastně nejde, pokuta je velmi nízká, výsledek soutěže prý nebyl zpochybněn a hlavně: stavba v Tyršových sadech může začít. Nyní, když rozhodnutí zveřejnil na svých stránkách sám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, můžeme porovnat interpretaci magistrátu s realitou a učinit si tak představu o tom, do jaké míry si vedení města vůbec připouští závažnost svého pochybení a jak otevřeně o něm informuje veřejnost.

     Rozhodnutí antimonopolního úřadu je nekompromisní: Město Pardubice se dopustilo v průběhu soutěže závažného správního deliktu, a tím porušilo zásadu transparentnosti, což mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Následuje rozsáhlé zdůvodnění, které není jednoduché číst, takže z něj vyberme to podstatné a přeložme do laické řeči. Město podle ÚOHS rozhodlo o vítězi soutěže na základě kritérií, která nesdělilo uchazečům předem. Takovou věc ale zákon nepřipouští, protože – jak říká zdůvodnění – vybraná nabídka nemusela být nejvhodnější, neboť pokud by se postupovalo v souladu se zákonem, mohly být předloženy nabídky jiných dodavatelů, které by byly ekonomicky výhodnější.

     Rozhodnutí ÚOHS jen potvrzuje to, na co od počátku marně upozorňujeme. Odmyslíme-li si nešetrný přístup k zeleni, je velkým problémem vybraného projektu to, že je zbytečně drahý. Je nákladný v realizaci (demolice funkčního schodiště u kostela, předimenzovaná betonová promenáda, umělý potok s labskou vodou kolem lipové aleje) a je nákladný i v provozu – údržba nového parku bude stát ročně několik miliónů, což je násobně více než dosud. Platit to budeme v dalších letech my všichni, na tohle nám naši „bohatí sousedé“ žádné peníze nedají.

     ÚOHS dále konstatuje, že netransparentní postup města dnes znemožňuje posoudit, zda byl projekt vybrán objektivně a Úřad tak nic jiného, než uložení pokuty, nemůže činit. Úřad tedy nemohl výsledek soutěže zpětně zrušit, neboť projekt byl již předán a zaplacen. A ani nemůže na základě výsledku šetření zastavit vlastní stavbu. Přesto má jeho závěr zásadní význam v rovině morální. Po celou dobu, kdy jsme s pardubickou radnicí o projektu polemizovali, slyšeli jsme stále to samé – projekt zvítězil v transparentní soutěži v souladu se zákonem, takže není co řešit. Toto už dnes neplatí, ba právě naopak. Pokud město opravdu zrealizuje tento projekt, budou mít Pardubice za téměř 90 miliónů korun dílo, které vzešlo ze soutěže, provedené prokazatelně v rozporu se zákonem.

     Paní primátorka k rozhodnutí ÚOHS řekla: „Každému se líbí něco jiného“. Má naprostou pravdu. Bombastický, zbytečně drahý a netransparentně vybraný projekt se nám opravdu nelíbí. Úřad ve svém rozhodnutí mimo jiné konstatuje, že žádné polehčující okolnosti v konání města nezjistil. Dodáváme, že my také ne.

 

o. s. Chráníme stromy