U nádraží se podařilo zachovat 17 velkých stromů

29.01.2013 15:07

    Úřad městského obvodu Pardubice 1 vydal povolení ke kácení stromů a keřů pro přestavbu prostoru před nádražím.

    Nepovolil skácení dvou lip, které požaduje zachovat občanské sdružení. Podle posudku AOPK se jedná o zdravé lípy s vysokou funkční a estetickou hodnotou. Od kácení dalších stromů ustoupilo město již na podzim. Celkem se tak u nádraží podařilo zachovat 17 velkých stromů. Původně měly být všechny stromy v tomto prostoru skácené.

    Přestavba si vyžádá skácení 34 nadlimitních stromů (z toho asi polovina roste na místě plánované propojovací silnice za autobusovým nádražím) a řady dalších stromů, které povolení nepotřebují. Kácení může být provedeno nejdříve 10 dní před zahájením stavebních prací.

    Jako náhrada za skácené dřeviny bude vysazeno 43 stromů u nádraží (magnólie, sakura, lípa, dřezovec, platan), 23 lip v prostoru mezi křižovatkou U Marka a nádražím a 32 stromů u propojovací silnice (habr, buk, lípa, dub, jedle, borovice). Rovněž za odstraněné keře je uložena náhradní výsadba.

    

1. 2. 2013

Město se odvolalo proti rozhodnutí ÚMO 1 ohledně zmíněných dvou lip.