ÚOHS šetří zakázku na projekt Revitalizace Tyršových sadů

02.05.2013 15:00

    Úřad na ochranu hospodářské soutěže zahájil s městem Pardubice správní řízení, které se týká veřejné zakázky z roku 2010 na zhotovení studie a projektové dokumentace Revitalizace Tyršových sadů. Vítězem výběrového řízení byla firma New Visit, s. r. o. Podle primátorky města ÚOHS vyjádřil pochybnost o zákonném postupu zadavatele ve stanovení hodnotícího kritéria "popis ideového řešení", kde podle úřadu chybí bližší specifikace způsobu hodnocení tohoto kritéria.

    Správní řízení bylo zahájeno v únoru 2013 a město se proti rozhodnutí odvolalo. Toto řízení nemá vliv na probíhající výběrové řízení na dodavatele stavby.