Važme si zeleně

10.06.2014 20:00

článek do novin

     V přízemí AFI Palace v Pardubicích si můžeme prohlédnout nepříliš rozsáhlou, ale zajímavou a poučnou výstavu, nazvanou "Chraňme stromy". Připravily ji spolky Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko. Výstavka srozumitelným způsobem seznamuje veřejnost s významem stromů pro náš život. Popisuje dvacet případů záchrany stromů a keřů, které měly být pokáceny.

     Uvedené spolky pracují velmi uvážlivě. Existují příklady, kdy se shodly s úřady na oprávněnosti některé dřeviny odstranit. V jiných případech ale dokázaly zachránit zdravé a vzrostlé stromy jak v Pardubicích (Tyršovy sady, okolí nádraží, pobřeží Chrudimky i jinde), tak například v Lázních Bohdaneč, proti vůli úřadů nebo jiných navrhovatelů kácení. Za to jim určitě patří dík.

     Členy jmenovaných spolků nejsou nějací křiklouni, jak se někteří jejich odpůrci pokoušejí naznačovat, ale jsou mezi nimi lékaři, přírodovědci, znalci stromů a další odborníci, kteří nesledují žádné vedlejší zájmy. Ve svém volném čase se "pouze" důsledně snaží zachraňovat zdravé dřeviny, které kromě dalších funkcí nám pomáhají čistit ovzduší. To v našem městě nemá nijak vynikající kvalitu. Jen za uplynulé období tohoto roku zde došlo již k 26 případům překročení imisního limitu pro ochranu zdraví u polétavého prachu.

     Je škoda, že řada místních politiků považuje členy uvedených spolků spíše za narušitele plánů města na kácení dřevin. Ne všude v republice mají takto kvalifikované aktivisty, kteří se snaží chránit stromy ku prospěchu všech občanů. Město by je nemělo považovat za nepřátele, ale mělo by naopak využívat jejich odborných znalostí při přípravě investičních akcí, jejichž součástí je obměna stromů.

     Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic