Většina laviček v parku bude bez opěradel

08.03.2013 16:29

Původně mělo být v Tyršových sadech 50 laviček s opěradly. Po úpravě projektu jich zůstalo 17 (přímo v parku jen 12), ostatní jsou bez opěradel. Zastupitelé ani veřejnost nebyli o této změně informováni, a to ani na prezentaci v prosinci 2012. Lavičky z tropického dřeva garapa jsou dlouhé 4 m, sedák je tvořen 16 dřevěnými lamelami, mezi nimiž jsou mezery. Také některé lavice na promenádě mají opěradla, ale většinou nemají vodorovné "sedací" plochy, nejspíš jsou na ležení.

U laviček došlo ke změně druhu oceli (z nerezové na pozinkovanou), ale tropické dřevo, které tvoří největší část ceny, zůstalo. V nabídkách firem, které se zúčastnily výběrového řízení, se cena jedné lavičky pohybovala asi od 35.000 Kč do 57.000 Kč bez DPH. V rozpočtu, který město předložilo zastupitelům pro souhlas s vypsáním nového výběrového řízení, je cena za lavičku bez opěradla 15.500 Kč. To je podle znaleckého posudku přibližně cena jen za samotné dřevo.

 

Dřívější články

https://www.tyrsaky.cz/news/posudek-lavicky-v-parku/