Vodní plocha na louce u zámku v projektu zůstala

11.01.2013 17:05

    Rybník v projektu zůstal. Jen se přejmenoval na "otevřenou mokřadní plochu".

    Veřejnost i zastupitelé byli zřejmě nepravdivě informováni, že zamýšlená vodní plocha na louce mezi zámkem a Příhrádkem byla z projektu vypuštěna.

    Kolem ulice Pod Zámkem je v plánu umělá řeka, která bude u tenisových kurtů svedena do potrubí. Nadále se počítá s tím, že u mostku mezi Příhrádkem a vchodem do zámku se voda bude rozlévat na louku, kde vytvoří vodní plochu. Podle všeho tedy došlo pouze ke změně názvu, z "Podzámeckého rybníku" se stala "otevřená mokřadní plocha".

    Projekt počítá i s variantou č. 2, podle které by se zde vodní plocha nevytvořila, ale voda by se dále vedla potrubím. O tom, která varianta bude zvolena, se podle projektanta rozhodne před realizací projektu. Není jasné, kdo ani kdy o tom rozhodne. 

    Na žádost o informaci přitom náměstek Brendl před týdnem odpověděl: "Vodní plocha zde nebude vytvořena, bude ponechán stávající mokřad". - V současné době je zde louka, do které voda nepřitéká, naopak odtud srážková voda odtéká. A to směrem, kterým se má podle projektu voda do louky "rozlévat". Není vyřešeno, kam bude odtékat srážková voda z louky v případě zatrubnění, zda se vybuduje i odtok do drénování parku.

    S vybudováním vodní plochy u zámku vyjádřili nesouhlas i pardubičtí historikové.

 

Dřívější články:

Rybník u vchodu do zámku

Dopis prof. Vorla primátorce města

Dr. Šebek: Projekt bazénu - "rybníčku" u pardubického zámku