Zachraňme krásné stromy

31.08.2011 17:04

Milí přátelé, Pardubáci,

již brzy má začít revitalizace Tyršových sadů. Pod tímto pojmem si nejspíš většina lidí představí, že zdravé, krásné a perspektivní stromy v parku zůstanou. Bohužel to tak z velké části není.

O revitalizaci informoval Radniční zpravodaj takto (prosinec 2010): „Dojde k odstranění náletových dřevin, keřů a jehličnatých stromů“. Ve skutečnosti má být pokáceno 405 převážně listnatých stromů a zdaleka nejde jen o náletové dřeviny. Dále se uvádělo, že „konečná podoba projektu by měla být výsledkem co nejširší diskuze a konsenzu názorů odborníků a široké veřejnosti“. K žádné diskuzi ale nedošlo a radnice názory veřejnosti i odborníků ignoruje.

Je pravda, že některé části parku potřebují pořádný průklest a další stromy je nutné pokácet kvůli bezpečnosti. Na seznamu jsou ovšem i nádherné zdravé stromy, včetně vzácných tisů, které se dožívají několika set let. Mapa stromů určených ke kácení je na internetu (viz odkazy).

Povolení ke kácení dostalo 213 stromů s obvodem nad 80 cm. Odstranění 109 z nich je odůvodněno převážně tím, že „narušují koncepci projektu a brání pohledům na zámek“. Dále je v plánu pokácet 192 stromů s menším obvodem, z nich jsou téměř všechny zdravé.

Desítky nádherných stromů by přitom i po revitalizaci mohly zůstat ozdobou parku.

V únoru vznikla petice s cílem zamezit nadměrnému kácení. Během krátké doby ji podepsalo 1 250 lidí. Magistrát přislíbil vypracování znaleckého posudku. Otázka pro znalce zněla, zda rozsah kácení je odpovídající vybranému projektu dle veřejné zakázky. Ovšem v zadání soutěže nebyly ohledně stromů žádné požadavky. Architekt mohl navrhnout pokácet všechny.

V červencovém Zpravodaji se uvádí, že bude vysázeno 250 „nových vzrostlých stromů“. Nové vzrostlé stromy? Opravdu vzrostlé stromy už v parku asi nikdy nebudou, protože by bránily pohledu na zámek. Park je nově koncipován jako „podhledový“, tj. aby bylo vidět z jednoho konce na druhý.

Jedině pod tlakem veřejnosti je možné ještě něco změnit.