Zachraňme krásné zdravé stromy

31.08.2011 00:00
Milí přátelé, Pardubáci,

již brzy má začít revitalizace Tyršových sadů. Pod tímto pojmem si nejspíš většina z nás představí, že zdravé, krásné a perspektivní stromy v parku zůstanou. Bohužel to tak z velké části není.

O revitalizaci informoval Radniční zpravodaj takto (prosinec 2010): „Dojde k odstranění náletových dřevin, keřů a jehličnatých stromů“. Ve skutečnosti má být v parku pokáceno 415 převážně listnatých stromů a zdaleka nejde jen o náletové dřeviny. Dále se uvádělo, že „konečná podoba projektu by měla být výsledkem co nejširší diskuze a konsenzu názorů odborníků a široké veřejnosti“. K žádné diskuzi ale nedošlo a radnice názory veřejnosti i odborníků ignoruje.

Je pravda, že některé části parku potřebují pořádný průklest a další stromy je nutné pokácet kvůli bezpečnosti. Na seznamu je ovšem také mnoho nádherných zdravých stromů, včetně vzácných tisů, které se dožívají několika set let.

Povolení ke kácení dostalo 223 stromů s obvodem nad 80 cm. Odstranění 109 z nich je odůvodněno převážně tím, že „narušují koncepci projektu a brání pohledům na zámek“. Dále je v plánu pokácet 192 stromů s menším obvodem, z nich jsou téměř všechny zdravé. Mají být odstraněny prakticky všechny keře (8 000 m2).

V únoru vznikla petice s cílem zamezit nadměrnému kácení. Během krátké doby ji podepsalo 1 250 lidí. Magistrát přislíbil vypracování znaleckého posudku. Otázka pro znalce zněla, zda rozsah kácení je odpovídající vybranému projektu dle veřejné zakázky. Ovšem v zadání soutěže nebyly ohledně stromů žádné požadavky. Architekt mohl navrhnout pokácet všechny.

V samotném parku má být vysázeno 160 stromů (další na Sukově třídě a „za“ zámkem). Ve Zpravodaji se uvádí, že půjde o „nové vzrostlé stromy“. Opravdu vzrostlé stromy už v parku ovšem asi nikdy nebudou, protože by bránily pohledu na zámek. Park je nově koncipován jako „podhledový“, tj. aby bylo vidět z jednoho konce na druhý.

Jedině pod tlakem veřejnosti je možné ještě něco změnit. Proto Vás prosíme, připojte se k naší iniciativě.