Žádost o dotaci, hodnocení projektu

12.05.2013 15:34

Regionální rada uveřejnila některé dokumenty týkající se projektu Revitalizace Tyršových sadů.

 

Žádost o dotaci

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 89,8 mil. Kč.

V žádosti se uvádí: "Konečný rozsah prací byl mj. zvolen s ohledem na stav parku, finanční možnosti města i poptávku a připomínky obyvatel." Více zde:

https://www.rada-severovychod.cz/folder/827/display/

 

Hodnocení projektu

Projekt získal 72 bodů ze 100 možných.

Podle hodnotitele je u neceníkových položek rozpočet u řady položek podhodnocený o více než 30 %. Ceníkové položky jsou asi o 30 % - 40 % nižší, než je ceník platný v roce 2012. Nicméně při současném vývoji cen stavebních prací je možné předpokládat, že zakázku lze vysoutěžit za cenu 60 % z ceny platných ceníků, čemuž by odpovídala cena stanovená rozpočtem. Riziko je ve velkém množství neceníkových položek (demolice, betonáž promenády atd.).

U kritéria "Udržitelný rozvoj", kdy žadatel dokládá využití ekologicky šetrných řešení, byly přidělené dva body z možných pěti, "neboť dojde k revitalizaci zeleně (nová výsadba, ošetření stávající zeleně apod.), bez výraznějších zásahů do stávající zeleně". Více zde:

https://www.rada-severovychod.cz/folder/829/display/

https://www.rada-severovychod.cz/file/4211/

 

--------------------------------------------

Hodnocení projektu z roku 2012