Zastupitelé schválili vypsání výběrového řízení

27.01.2013 09:59

    Zastupitelé 22. 1. schválili vypsání výběrového řízení na rekonstrukci Tyršových sadů podle upraveného projektu. Přesněji, schválili odůvodnění veřejné zakázky s cenou 74,5 mil. Kč bez DPH. Pro hlasovalo 27 zastupitelů, proti 1, zdrželo se 6 a 3 nehlasovali.

    Někteří zastupitelé se k předloženému materiálu vyjádřili značně kriticky. Petr Klimpl (ODS) řekl, že z výčtu úspor očekával, že cena bude podstatně nižší a přitom se ušetřilo jen 1,3 mil. Kč. Podle jeho názoru projekt není dobře připravován. Petr Franc (ODS) uvedl, že zastupitelé nedostali rozpočet, ale jen 15 řádků tabulky. "Nevíme prakticky nic a jsme tlačeni se rozhodnout."

    Miroslav Rubeš (nez.) řekl, že úpravy se neprojevily na ceně, v příloze nejsou uvedené důvody, jen tabulka, kterou dostali zastupitelé dnes, a ta není zdůvodněním, proč se náklady dostatečně nesnížily. Navrhl, aby předložený návrh byl stažen a na příštím zasedání zastupitelé dostali řádné zdůvodnění. Václav Snopek (KSČM) není přesvědčen, že peníze jsou vynakládané účelně. "Před rokem jsme slyšeli, že projekt musíme schválit, a nyní opět slyšíme to samé."

    Vedoucí kanceláře primátorky Zdeněk Semorád - dříve ředitel Regionální Rady Severovýchod - řekl, že jestliže se dnes návrh neodsouhlasí, bude to "fatální krok pro město".

    Náměstek primátorky Jindřich Tauber (ČSSD) řekl, že návrh plně podpoří. Evžen Erban (SPP) navrhl sezení s ochránci stromů a přírody.

    Občanské sdružení již dříve upozornilo zastupitele, že vodní plocha na louce u zámku v projektu zůstala, přestože jim bylo v prosinci řečeno, že se od ní upustilo - nikdo ze zastupitelů nežádal po vedení města vysvětlení. Město dosud nemá povolení ke kácení ani hydrogeologický posudek, kterým krajský úřad v létě 2012 povolení podmínil.

    Zástupce občanského sdružení Chráníme stromy zastupitelům řekl:

    "Je vám předloženo usnesení, kterým se schvaluje vypsání veřejné zakázky na revitalizaci parku. Problémem tohoto návrhu je mimo jiné očekávaná cena, která je vám předkládána. Již jednou jste navýšili na návrh pana náměstka Brendla cenu zakázky. Nyní přichází opět faktické zdražení, které se skrývá za pojmem "úprava projektu".

    Na minulém zasedání byl proveden výčet věcí, které jsou z projektu vypuštěny a nejsou to prvky levné - celé severní schodiště, stovky metrů dlouhé vodní koryto, čerpadla, nádrže, automatiky, vrtané studně, zemní práce rybníků. Navíc se mění materiál tolik diskutovaných laviček. Tyto změny přinášejí úsporu za několik milionů, nicméně předkládaná očekávaná cena zakázky tomu moc neodpovídá.

    Vyzýváme vás, abyste nepřistupovali na hazard. Buď vám byly dosud předkládány nepravdivé údaje o ceně a projektu, nebo jsou vám předkládány nepravdivé údaje nyní. Je vaší povinností dobrého hospodáře tento návrh ceny odmítnout - minimálně do doby, než vám bude předložena podrobná kalkulace, ze které vyplyne, jak se změny v projektu promítly do ceny a z čeho překladatel ve svém návrhu vychází.

    Žádáme vás také, abyste nesouhlasili s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby do ukončení správního řízení o kácení a do vydání závěrů hydrogeologického posudku. Výsledek řízení může zásadně zasáhnout do podoby projektu a výběrové řízení by mohlo být zbytečné."

    

Dopis OS náměstku primátorky a zastupitelům

 

Poznámka:

Na podzim 2011 schválili zastupitelé částku 83 mil. Kč s DPH, kterou nabídla firma D.I.S. Současný rozpočet činí 90 mil. s DPH.