Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva

26.06.2012 20:01

    Kontrolní výbor se zabýval pěstebním zásahem v Tyršových sadech v březnu 2012. Město ve sdělovacích prostředcích tvrdilo, že zásah nemá žádnou souvislost s realizací investiční akce Revitalizace Tyršových sadů.

    V závěru zprávy kontrolního výboru se uvádí:

    "Z některých informací nebylo zřejmé, zda pěstební zásah v Tyršových sadech je, nebo není součástí akce Revitalizace Tyršových sadů. Po prověření celého podnětu a předložení dokladů o platbě lze konstatovat, že pěstební zásah byl součástí investiční akce Revitalizace Tyršových sadů."

Celá zpráva:

Zpráva kontrolního výboru.pdf (112,4 kB)