Občanské sdružení

 

Občanské sdružení Chráníme stromy, se sídlem Pardubice, Bílé předměstí, Dašická 425, IČ 22770216 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, jak je uvedeno v článku II stanov sdružení.

 

Kontakt:

Občanské sdružení Chráníme stromy

Dašická 425

530 03  Pardubice

tyrsaky@seznam.cz