Zachraňme stromy a keře v Tyršových sadech

Stanovisko volného sdružení občanů proti zbytečnému kácení v parku

Co je naším cílem

  • Zachránit co nejvíce zdravých stromů a keřů, které by měly být podle projektu v Tyršových sadech odstraněny, pokud takové stromy nejsou vzhledem ke svému stavu bezpečnostním rizikem.

Proč o to usilujeme

  • Protože považujeme likvidaci zdravé zeleně v centru města, které je tak silně zatíženo exhalacemi z průmyslu i dopravy, za nesprávné a škodlivé.
  • Protože obecně považujeme za nesprávné uplatňovat vůči stromům a zeleni přístup „staré musí ustoupit novému“. Takový přístup je nemorální a má platit jen v nejnutnějších případech, ale nikoli jako výchozí princip pro stavební a urbanistické záměry.

Co není naším cílem

  • Zabránit rozumné a citlivě provedené obnově parku.
  • Dosahovat jakýchkoli politických cílů ve vztahu k radnici městské části nebo magistrátu.

Co požadujeme

  • Požadujeme, aby při obnově parku byly ušetřeny zdravé vzrostlé stromy a keře a aby byl respektován stávající charakter parku.
  • Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné z důvodu zdravotního stavu zeleně nebo z důvodů bezpečnostních.
  • Požadujeme, aby se při obnově parku estetické a architektonické záměry podřídily požadavku na maximální zachování stávající zeleně a nikoli naopak.

Z čeho vycházíme ve svých požadavcích

  • Z přesvědčení, že projekt obnovy parku je realizovatelný za podstatně menšího zásahu do stávající zeleně za předpokladu, že město bude plnit svoji roli vlastníka a investora aktivně a zaujme postoj, že zeleň v Pardubicích si zasluhuje maximální ochranu.
  • Z názoru, že zadání, podle kterého projektanti (včetně vítěze) tvořili svoje návrhy, bylo městem zpracováno nedostatečně a bez snahy ochránit stávající zeleň před zbytečnou likvidací.

 

16.9.2011

Informace: https://tyrsaky.cz

Kontakt: tyrsaky@seznam.cz

Verze k vytištění