Co umí strom

Stromy jsou dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, stále důležitější. Vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů.

 

Stromy filtrují vzduch

Stromy fungují jako účinný filtr prachu, oxidu síry, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního ozónu a dalších látek. Novodobou hrozbu pro lidské zdraví představuje jemný polétavý prach. Označují se tak částice prachu menší než 10 mikrometrů (miliontin metru), nebo dokonce menší než 2,5 mikrometru. Na tyto částice se váže řada toxických a vysoce nebezpečných látek, které pomocí jemného prachu pronikají přes plicní sklípky přímo do krevního oběhu.

 

 

Stromy mají vliv na zdraví

Především ve městech mají stromy a zeleň významný vliv na zdraví obyvatel. V době extrémního znečištění ovzduší zejména automobilovým provozem, ale také průmyslovými podniky nebo vlivem domácích topenišť, tvoří stromy a zeleň určitou kompenzaci těchto negativních vlivů a částečně snižují riziko, které představují toxické látky v ovzduší pro lidské zdraví. Stromy také zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého okolí uvolňují silice, které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.

 

Stromy vyrovnávají teplotní extrémy

V létě vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh tepelné energie. Ta se pak uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne rosa. Pod stromy lze proto ve dne proto naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.

 

Stromy tlumí hluk

Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější.

 

Stromy vytvářejí kyslík

Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí.

 

Stromy jsou posledním zbytkem přírody ve městech

Zeleň v městském prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídání ročních období. Zelené plochy a parky jsou místem ke sportování i odpočinku, stromy jsou zdrojem inspirace a estetických požitků.

 

 

Strom je biotopem

Strom vytváří prostředí pro další, na něj vázané druhy rostlin a živočichů. Slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz. Zejména dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu bohaté paletě druhů včetně druhů ohrožených a chráněných.

 

Zdroj (upraveno): https://arnika.org/