80 % skácených keřů bylo zdravých

01.06.2012 08:55

    Již jsme psali, že v březnu bylo v rámci "pravidelné údržby parku" skáceno 166 stromů a 156 keřů, keřových skupin a živých plotů. Stromy byly podle inventarizace v naprosté většině zdravé.

    Nyní se ukázalo, že bylo zdravých také 80 % odstraněných keřů. Vyplývá to ze znaleckého posudku AOPK, který na podzim objednal úřad MO 1. Posudek hodnotil skupiny s plochou nad 40 m2, mnohé z nich však byly rozdělené na části a skácené. V posudku je tak hodnocena přibližně polovina odstraněných keřů. Ostatní odstraněné keře měly srovnatelnou vitalitu.

    Město přitom uvedlo, že v naprosté většině šlo o nemocné nebo náletové dřeviny. Ve skutečnosti byly převážně zdravé a nebyly náletové (nálety se nepočítají). Z posudku také plyne, že přes 70 % keřů bylo perspektivních. Město tvrdí, že musely být odstraněné v každém případě.

 

Skácené keře - hodnocení posudku AOPK

Sk 13 (7 skupin) - neudržovaná, neestetická
Sk 18 (1 skup.) - zdravý keřový porost, v současné době perspektivní a funkční
Sk 19 (2 skup.) - zdravá zapojená skupina, směrem k cestě estetická
Sk 24 (1 skup.) -  zdravé keře, nemají vysokou estetickou hodnotu, neperspektivní
Sk 28 (14 skup.) - zdravé keře, v době mimo kvetení neestetické, po doplnění perspektivní
Sk 31 (4 skup.) - rozkleslé, nekompaktní, neestetické
Sk 32 (3 skup.) - rozkleslé, nekompaktní, neestetické
Sk 39 (6 skup.) - zdravé, tvoří velmi estetický prvek, perspektivní
Sk 40 (12 skup.) - zdravé, estetická hodnota je průměrná, po doplnění perspektivní
Sk 42 (6 skup.) - zdravý, vitální porost, perspektivní
Sk 54 (8 skup.) - zdravé, estetické a perspektivní
Sk 68 (1 skup.) - zdravá, estetická a perspektivní
Sk 70 (4 skup.) - zdravá a estetická, zachovat a podpořit jednu perspektivní
Sk 74 (2 skup.) - zdravý porost, ponechaný bez údržby, neperspektivní
 
Celkem hodnoceno 71 keřů a skupin, z toho bylo 57 zdravých a 49 perspektivních.

 

Skácené živé ploty - hodnocení posudku AOPK

ŽP 5 (2 části) - nyní neudržovaný, ale navrácení do původní podoby je možné, perspektivní (tj. i zdravý)
ŽP 7 (1 část) - zdravý, udržovaný, kompaktní, estetický a perspektivní
ŽP 8 (4 části) - zdravý, udržovaný, kompaktní, estetický a perspektivní
ŽP 10 (3 části) - estetický a udržovaný, perspektivní (tj. i zdravý)
 

Odkazy:

Znalecký posudek AOPK -  keře (PDF)

Oficiální seznam vykácených stromů a keřů

Tisková zpráva magistrátu