Alej z Bohdanče do Neratova - kácení 70 stromů

17.08.2013 10:00

    Historická alej z Lázní Bohdanče k Neratovu (k bývalému koupališti) se má opět stát místem masivního kácení. Jedná se o stromy na obou březích Opatovického kanálu a podél silnice 3. třídy.

    Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní podnik Povodí Labe a další vlastníci pozemků chtějí vykácet  přes 70 dřevin, což je asi polovina tamních stromů, hlavně dubů a lip, jejichž rozsochaté koruny a mohutné kmeny lemují silnici a Opatovický kanál už 200 let.

    Alej je registrována jako významný krajinný prvek, je zanesena v Seznamu památných stromů Pardubického kraje. Pod stromy běží i často používaná cyklostezka. Žadatelé o kácení, vlastníci pozemků, kteří mají zákonnou povinnost pečovat o údržbu a prosperitu těchto stromů, je místo ošetřování raději chtějí skácet pod záminkou bezpečnosti a zlepšení dopravy.

    Městský úřad Lázně Bohdaneč na základě žádosti zahájil řízení o povolení ke kácení a vyžádal si znalecké posouzení aleje. Znalecký posudek ze 142 stromů v aleji doporučuje odstranit 35 stromů, ostatní ošetřit.

    Naše sdružení vyvíjí snahu zabránit zbytečnému kácení a povolit odstranění jen těch stromů, které se vlivem zanedbané péče vlastníků nebo zdravotního stavu již nepodaří zachránit. Žádáme také o posouzení aleje státní Agenturou ochrany přírody a krajiny.

    o. s. Chráníme stromy

 

Článek na idnes.cz

Spor o alej - reportáž ČT

Reportáž ČRo

 

1. 9. 2013

Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel další žádost o kácení 25 stromů na obou březích Opatovického kanálu. Obě žádosti jsou na internetových stránkách města.

 

1. 10. 2013

Odborné vyjádření AOPK (PDF)

Agentura ochrany přírody a krajiny doporučila ke skácení 30 stromů, u dalších 6 ks je nutné provést hluboký sesazovací řez. Dále doporučuje ořezat suché větve nad silnicí. Konstatuje, že alej patří z hlediska ochrany přírody k nejhodnotnějším v Pardubickém kraji.