Chová se město jako chytrá horákyně?

12.06.2012 10:41

    V minulých dnech jsem měl možnost seznámit se s dokumentací, kterou město nechalo zpracovat jako přílohu k žádosti o dotaci z IPRM za účelem revitalizace Tyršových sadů. Vzhledem k tomu, že městu pořád chybí povolení ke kácení „nadlimitních“ stromů, ale přesto chce začít s revitalizací parku již v červnu, dalo za úkol projektantovi z firmy New Visit s.r.o. zpracovat dokumentaci tak, aby stavba mohla být zahájena i přes chybějící povolení. A jak to vyřešil projektant?

    Opravdu originálně.

    Tam, kde jsou stromy, které nelze bez povolení skácet, udělal modrý obdélník, který doplnil textem ve smyslu „tuto část projekt neřeší“. A tak betonová promenáda vede odněkud nikam, protože končí cca 20 m před hranicí parku a navíc jsou v ní ponechány stromy, stejně jako ve stupních schodiště směrem k Labi.

    Nevěřil jsem svým očím. Místo, aby město začalo opravdu seriozně zvažovat návrh ekologických iniciativ, který by zajistil rozumnou revitalizaci parku a odstranil nadbytečnou betonovou promenádu, nákladný parkový nábytek, zbytečné žulové schodiště a rybníky pod hradbami, které zpochybnili i historici, a jehož cena by nepřevýšila 30 milionů korun, vymýšlí řešení, které neodpovídá zdravému rozumu.

    V úterý bude Rada města tedy projednávat návrh na snížení ceny revitalizace parku o 5,5 milionů korun s firmou, která ji má provádět na základě upravené projektové dokumentace (bez kácení zeleně). 

    Pokud ovšem město dostane povolení ke kácení nadlimitních stromů, netají se tím, že chce projekt dokončit dle původní dokumentace. To ale bude muset již za své. A očekávaná částka z městského rozpočtu ve výši 12,3 milionů korun se bude muset navýšit na 17,8 milionů korun.

    Opravdu je nutné zvolit toto krkolomné řešení? Pokud již ztratili zdravý rozum někteří představitelé města, bylo by vhodné, aby změnu projektu navrhovanou občanskými sdruženími, kterou podpořilo i více než 6 000 občanů, kteří podepsali petici žádající revitalizaci parku šetrně k přírodě a městské pokladně, vzali za svou ostatní zastupitelé a odsouhlasili jeho změnu na nejbližším zastupitelstvu města.

 

    Ing. Jan Linhart

    Předseda o. s. Zelená pro Pardubicko