Co se událo za poslední dva týdny

20.03.2012 16:52

 

PONDĚLÍ  12. 3.

Magistrát vydal tiskové prohlášení, že v Tyršových sadech bude provedena "pravidelná údržba zeleně".

Tyršovy sady čeká údržba

 

ČTVRTEK  15. 3.

Ráno v 7 hodin začala neznámá firma kácet kolem jezírka v centrální části parku. Odpoledne se pracovníci přesunuli severněji od jezírka, kde se vykácelo několik pěkných a zdravých stromů. V dalším kácení jim zabránili občané. Později přijela policie na oznámení, že v parku se kácí zdravé stromy bez pěstebního opodstatnění, firma práce přerušila.

Pardubice kácí stromy v sadech, ochránci se bouří (Reportáž ČT)

 

PÁTEK  16. 3.

Dopoledne se kácelo v zadní části parku, mimo jiné padly zdravé smrky a douglasky. Pokácelo se větší množství keřů.

Ještě v pátek magistrát tvrdil, že neví, která firma "údržbu zeleně" provádí.

 

SOBOTA  17. 3.

Kácet se původně mělo i o víkendu. V sobotu ráno v 8 hodin se v parku uskutečnila protestní akce, svolaná v pátek odpoledne. V parku na protestující čekala hlídka městské policie. Díky této akci se "údržba zeleně" přes víkend nekonala.

Chtěli zastavit kácení. V parku je čekal jen policejní doprovod  (Pardubický deník)

 

PONDĚLÍ  19. 3.

V pondělí se kromě stromů pokácelo velké množství keřů, čímž vznikla značná škoda. Po poledni několik občanů pouhou přítomností zabránilo kácení dalších zdravých stromů. Pracovníci nechali stromy být a přesunuli se na další keře.

Podle původního plánu měly práce v pondělí skončit.

Podařilo se zjistit, že práce provádí firma EKOGREEN z Lán na Důlku. Firemní auto bylo neoznačené.

 

ÚTERÝ  20. 3.

První jarní den se kácení nekonalo. Již před více než měsícem bylo totiž na 9. hodinu naplánované v parku místní šetření, které se týká povolení ke kácení velkých stromů. Účastníky řízení jsou také občanská sdružení. Kvůli přítomnosti jejich členů v parku se tedy "pravidelná údržba zeleně" přerušila.

 

STŘEDA  21. 3.

Ve středu se pořezalo velké množství keřů a všechny živé ploty v přední části parku.

 

ČTVRTEK 22. 3.

Ráno se dřevorubci pustili do stromů, které v minulých dnech zatím vynechali. Jeden občan zavolal policii, dřevorubci přestali kácet, nasedli do auta a odjeli. Policie je podle čísla auta našla a vyzvala, aby ji následovali na služebnu. Práce tak byly od 10 hodin zastavené, firma se již nevrátila. Zřejmě chybělo povolení pro vjezd vozidla do parku.

 

PÁTEK 23. 3.

Dřevorubci přišli nezvykle brzy a nejprve vykáceli stromy, které občané v minulých dnech především bránili. Postupovali rychle, nezdržovali se rozřezáváním kmenů, jak to dělali ještě ve čtvrtek. Na místě celý den hlídkovala městská policie a také rozdávala pokuty. Ráno si zavolala na pomoc státní policii. Pokácené kmeny zůstaly ležet po celý víkend.