Dopis zastupitelům k problému dotace na projekt revitalizace

11.05.2012 14:42

    Občanská sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko zaslala zastupitelům města dopis, ve kterém je vyzývají, aby se začali odpovědně zabývat ekonomickými aspekty schváleného projektu revitalizace Tyršových sadů.

    Podle rozboru, který občanská sdružení zpracovala i díky podpoře Nadace Via, hrozí městu určité riziko, že by projekt revitalizace nemusel nakonec získat evropskou dotaci, která je pro jeho realizaci nezbytná, eventuálně by dotace mohla být později kontrolními orgány odebrána nebo významně zkrácena, což nyní (podle informací v médiích) hrozí mnoha dotovaným projektům v Ústeckém a Karlovarském kraji.

    Argumentem pro takové krácení by mohla být nedostatečná pozornost věnovaná kritériím nákladové přiměřenosti a environmentálním kritériím. Právě šance na získání evropské dotace je přitom klíčovým argumentem pro zahájení nákladné revitalizace parku.

    Vzhledem k tomu, že s koncepcí projektu již v lednu zastupitelé těsnou většinou vyslovili souhlas a nesou tak nyní plnou odpovědnost i za jeho ekonomické zajištění, požadují občanská sdružení, aby zastupitelstvo uplatnilo ještě před zahájením realizace svoji kontrolní pravomoc a ověřilo, zda jsou šance na získání dotace opravdu reálné a aby nepovolilo zahájení stavebních prací v parku před přidělením dotace.

    Na podporu svých požadavků svolala občanská sdružení demonstraci na Pernštýnské náměstí před radnici v den jednání zastupitelstva.

 

Text dopisu a příloha:

Dopis zastupitelům (PDF)

Příloha (PDF)