Co obsahuje "důvodová zpráva"

02.02.2012 09:04

V důvodové zprávě, kteoru dostali zastupitelé 24. 1. před hlasováním, se mimo jiné uvádí:

 

 • „Park je dnes bez života, životní náplně, bez záměru, smysluplné koncepce.“
 • „Cestní síť přestala plnit své funkce, cesty jsou samoúčelné, postupně zanikají, neumožňují běžný pohyb.“
 • „Cílem návrhu je respektovat a podporovat přírodní hodnoty v jádru města s citlivou obnovou vegetační složky.“

 

 • "Park je rozpadajícím se pozůstatkem něčeho, co bylo dočasné. Byl založen v roce 1931 jako doplněk výstavy, která dnes již neexistuje." (Zpráva neuvádí, že koncem 60. let se uskutečnila obnova parku podle projektu architekta K. Vaňka.)
 • „Voda bude protékat loukou podél cesty Pod Zámkem, jihovýchodním předpolím zámeckých valů a za podzámeckým mostem v prostoru mezi valy a Příhrádkem se rozlije do volné louky, do obnoveného Podzámeckého rybníku.“

 

 • „Zeleň bez generační obnovy nemá žádnou perspektivu.“ (Znalecký posudek AOPK označuje jako perspektivní téměř polovinu ze stromů určených ke skácení. Také většina keřů je podle posudku perspektivní.)
 • „Keře z parku nezmizí – ponechávají se v celém rozsahu podél Sukovy třídy a zahrádek při ulici Labská.“
 • Odstraněno bude 7.450 m2 keřů a keřových skupin, vysazeno 340 m2.
 • Závažným důvodem pro odstranění stromů jsou rovněž důvody koncepční vycházející z celkového návrhu.“
 • Pokáceno bude 223 stromů s obvodem nad 80 cm a 192 stromů s menším obvodem.
 • Park bude minimálně stejně „zelený“ jako dnes. Proti dnešku bude podpořen parkový a přírodní biotop a přírodní složky parku.“

 

 • Kavárny Club Café a Galerie Café: „Obě stavby vytvářejí dvě těžiště parkové promenády, nabízejí široký potenciál využití, moderní hygienické zázemí s integrovanou funkcí občerstvení (kavárna, toalety, přebalovací zázemí), zvyšují pobytový komfort parku nejen pro rodiny s dětmi."
 • Realizace obou kaváren není zahrnuta v celkové částce 82,6 mil. Kč. (Není tedy jisté, zda kavárny v parku někdy budou. V zadání soutěže byla uvedena celková cena 65 mil. Kč bez DPH.)