Iniciativa Přírodní park Červeňák

11.02.2016 16:32

Na jihovýchodním okraji Pardubic kolem řeky Chrudimky se rozkládá území bývalého vojenského prostoru. Tato relativně málo narušená lokalita by se mohla stát vděčnou přírodní klidovou zónou především pro občany jižní části města, které je jinak ze všech stran spoutáno dopravními nebo průmyslovými stavbami. S takovým rekreačním využitím počítaly (a snad i nadále počítají) i urbanistické koncepce města a hlásí se k nim oficiálně i většina pardubických politiků.


Bohužel stále reálně hrozí, že město ztratí šanci tento prostor pro tento veřejný účel využít.

Více zde:

https://www.ppcervenak.cz/