Jak město "upravilo" projekt

08.06.2012 16:20

    Město začátkem dubna oznámilo, že projekt revitalizace Tyršových sadů byl upraven tak, aby mohl být realizován za minimálního kácení zdravých vzrostlých stromů. Ty rostou na místě budoucí promenády, nových cest a schodišť, stojí v cestě drenážnímu či zavlažovacímu systému atd.

    Úprava projektu spočívá v tom, že na místech, kde tyto stromy rostou, je prázdný obdélník s popisem "tuto část projekt neřeší". Takové obdélníky jsou např. na promenádě nebo uprostřed schodiště k Labi. Sama promenáda končí před břízami v zadní části parku. Také v mohutném žulovém schodišti z nám. Republiky je několik "bílých míst" a v celém plánu jsou jich desítky.

    Takto upravený projekt chce město předložit Regionální radě Severovýchod se žádostí o dotaci.

    Jde tedy o čistě účelovou úpravu, která byla udělaná proto, že dosud není vydané platné povolení ke kácení. Po jeho vydání se bude postupovat podle původního projektu, včetně kácení.

    Pan Brendl, náměstek primátorky zodpovědný za revitalizaci parku, v pořadu ČRo Pardubice 28. 3. řekl: "Pakliže projekt bude přepracován, jako že bude, tak bychom měli vykácet pouze stromy z pěstebních důvodů a provozně nebezpečné stromy.  … budou to desítky, blížící se ke stovce."

   Město nadále žádá o skácení 210 stromů, z nichž mnohé jsou zdravé a perspektivní.