Javory na Sukově třídě a postup MO 1

17.12.2011 18:50

Tiskové prohlášení o. s. Chráníme stromy

V posledním letošním čísle zpravodaje prvního městského obvodu Pardubice bylo uveřejněno sdělení odboru dopravy a životního prostředí s názvem „Pozor, na Sukově třídě padají větve“. Obsahem sdělení je upozornění na špatný stav stromořadí javorů na Sukově třídě. Článek se snaží přenést odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku na „ekologická hnutí, která svým přístupem zablokovala současně s revitalizací Tyršových sadů i povolení ke kácení stromů v této aleji“. Úředníci dále konstatují, že „nemohou vyčkávat do doby, kdy zde dojde k vážnému či dokonce smrtelnému úrazu“, protože „pak se bude hledat viník, který zanedbal bezpečnost našich občanů“. Proto umístí úředníci k aleji ceduli s upozorněním a výzvou, aby občané přešli na druhý chodník.

Toto sdělení městského obvodu obsahuje doložitelné nepravdy a především vzbuzuje oprávněné otázky nad postupem úředníků v řešení tohoto problému.

Konstatujeme, že:

  1. Žádná ekologická hnutí nic nezablokovala a neblokují. Stalo se to, že na základě podnětu Klubu přátel Pardubic (což jistě není ekologické hnutí) a šetření České inspekce životního prostředí (což je orgán státní správy, pověřený dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti ochrany přírody) odbor životního prostředí magistrátu města Pardubic zrušil povolení ke kácení v Tyršových sadech a na Sukově třídě, proto, že „rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem“. V rozsáhlém zdůvodnění tento odvolací orgán dokazuje bod po bodu to, že rozhodnutí úředníků MO1 (tedy toho úřadu, který nyní vyvěšuje ony cedule) o kácení v Tyršových sadech porušuje zákon v tolika aspektech, že „jej nelze změnit a nezbývá, než jej zrušit“.
  2. Pokud je zdravotní stav aleje opravdu tak kritický, je zcela nepochopitelné, proč bylo jejich kácení spojeno do jedné žádosti s rozsáhlým a od počátku sporným kácením v Tyršových sadech. Je dále nepochopitelné, proč, pokud je MO1 znám špatný stav javorů na Sukově třídě delší dobu, nepodal MO1 již dříve samostatný podnět k jejich skácení, a proč tak neučinil dosud místo vyvěšování varovných cedulí. Je totiž zřejmě, že rozhodování o kácení v Tyršových sadech může už kvůli svému rozsahu i kvůli nesouhlasu řady občanů trvat dlouhou dobu a spojovat jej s řešením situace, která je dle úředníků aktuálně nebezpečná, je nesprávné. Na rozpory kolem posuzování problému Sukovy třídy ze strany MO1 výslovně upozorňuje i výše uvedené rozhodnutí odboru životního prostředí magistrátu.
  3. Budeme od odboru dopravy a životního prostředí požadovat vysvětlení, jak je možné, že v žádosti o kácení ani v původní verzi rozhodnutí o kácení ani u jednoho ze stromů na Sukově třídě není uvedena klasifikace, která by odpovídala havarijnímu stavu. Je zcela vyloučeno, aby se stav stromů tak dramaticky zhoršil v průběhu několika týdnů. Problém je, že hodnocení stromů v rozhodnutí o kácení vydal stejný odbor, který dnes svaluje vinu za nebezpečí na „ekologická sdružení“. Vidíme za tím snahu alibisticky svalovat vinu za vlastní chyby na občany, kteří využívají svého práva kontrolovat úřady.

 

Všechna sdružení, která se angažují v případu Tyršových sadů, od počátku zdůrazňují, že nechtějí bránit kácení nemocných a nebezpečných dřevin.  Budeme ale důsledně využívat svého práva kontrolovat úředníky v tom, zda argumentace o špatném zdravotním stavu je adekvátně doložena. V samotných Tyršových sadech je z mnoha set kácených stromů jen velmi málo kusů, které lze označit za nebezpečné či ohrožující. Problém stromořadí na Sukově třídě je samostatným problémem a měl být od počátku také řešen jako samostatný případ.