Kácení v březnu - fakta

31.03.2012 17:09

12. března vydala radnice zprávu, že v Tyršových sadech bude provedena pravidelná údržba zeleně. Jaká jsou fakta?

 

Kolik a jakých stromů se pokácelo?

Pokácelo se 166 stromů, které nepotřebovaly povolení, tedy s průměrem kmene do 25,5 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Z nich bylo nejméně 110 zcela zdravých (s vitalitou 0-1, 1, 1-2) a pouze 13 stromů mělo vitalitu horší než 2 (na stupnici od 0 do 5). Na samém západním okraji se vykácelo asi 30 náletových stromů, které se neinventarizují, zde pařezy zůstaly, jinak byly odstraněné.

 

Kolik keřů bylo odstraněno?

Byly odstraněny všechny keře a skupiny keřů, na které nebylo potřeba povolení, celkem cca 2.000 m2. Všechny byly v parku vysazené a většinou byly v dobrém stavu. Dále byly zrušeny zdravé živé ploty v celkové délce asi 270 m. Nakonec byly vysekány náletové křoviny v nevzhledném západním okraji.

 

Bylo kácení nutné?

Tvrzení radnice, že "tento zásah byl nutný, i kdyby k revitalizaci parku nedošlo", je absurdní. K odstranění naprosté většiny dřevin nebyl žádný pěstební důvod. Stromy byly převážně mladé a zdravé. V naprosté většině případů nešlo o náletové stromy ani o probírku z pěstebních důvodů. Například ve skupinách byly vykácené mladé a převážně zdravé stromy, ale starší stromy, často s horší vitalitou, byly ponechané. Také k vymýcení většiny keřů nebyly pěstební důvody. Podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny "většina keřů vhodně přispívá ke kompozici parku" (podzim 2011).

 

Proč se tedy kácelo?

Pokácené dřeviny se shodují se s těmi, které bylo v plánu odstranit podle projektu. Jejich seznam vypracoval projektant v únoru 2012. K začátku realizace projektu však chybí povolení ke kácení dalších asi 200 stromů a radnice dosud nepožádala o dotaci.

 

Kdo kácení nařídil a organizoval?

Na otázku, kdo nařídil kácení v parku, náměstek primátorky neodpověděl. Později jsme se dověděli, že zásah nařídila pracovní skupina okolo náměstka Brendla. Akci organizoval odbor majetku a investic, dozor měl také útvar hlavního architekta.

 

Jednalo se o zahájení projektu revitalizace?

Ne. Podle radnice šlo o "pravidelnou údržbu zeleně".

 

Kdo práce prováděl?

Firma, která vyhrála zakázku na realizaci projektu "Revitalizace Tyršových sadů". Ta kácení svěřila odborné firmě Ekogreen.

 

Které stromy se ještě mají kácet?

Má být pokáceno ještě asi 200 velkých stromů (jsou červeně označené). Řízení o povolení stále probíhá, od dubna do října se v parku kácet nesmí. Kromě těchto "velkých" stromů mají být pokácené i "menší" stromy označené zelenou či zelenožlutou barvou.

Ve zpravodaji 03/2012 (vyšel začátkem března) radnice informovala, že "přehodnotila aktuální nutnost kácení u 60 stromů". Občanským sdružením, která jsou účastníky řízení, to není známo. Poslední místní šetření dne 20. března 2012 se týkalo přibližně dvou set stromů.

Podle projektu mají být odstraněné i zbývající keře, kromě pásu u Sukovy třídy.