Kácení ve Studáneckém lese

10.09.2013 17:58

Ve Studáneckém lese je na podzim letošního roku naplánováno kácení.

Podle sdělení odboru životního prostředí magistrátu byly přestárlé porosty mezi ulicemi V Zahrádkách a Růženy Vojtěchové označeny odborníkem k naléhavému kácení již před 10 lety. Mezitím došlo k poničení některých stromů při sněhové kalamitě v roce 2010.

Při poslední kontrole poškozených lokalit bylo odborným lesním hospodářem doporučeno urychlit odstranění stromů, které se stávají velkým nebezpečím pro návštěvníky lesa, který je ve stáří 140 let a je v havarijním stavu. Nová výsadba bude provedena nejdéle na podzim 2014.

Pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s rozsahem a důvody kácení, se 16. 9. od 17 hodin uskuteční jednání, sraz je na stanovišti kontejnerů v ulici K Lesu.