Kdo nese zodpovědnost?

26.03.2012 10:07

Článek je v závěru doplněn novými informacemi.

Poté, co magistrát 12. 3. vydal tiskové prohlášení, že v Tyršových sadech bude provedena "údržbě zeleně", snažili jsme se zjistit (písemně, telefonicky i osobně), co tato údržba znamená, kdo ji nařídil a která firma ji provede.

Zjistili jsme, že "údržbu zeleně" organizuje odbor majetku a investic magistrátu. Od zodpovědných pracovníků jsme se dověděli, že:

- budou odstraněné VŠECHNY podlimitní dřeviny (cituji: "to je ty, co už tam dávno neměly být")

- bude odstraněna JEN ČÁST podlimitních dřevin
 
Jako podlimitní se nazývají dřeviny, které nepotřebují povolení ke kácení. To jsou stromy do průměru kmene 25,5 cm (!) a keře či skupiny keřů do plochy 40 m2.
 
Dále jsme dostali tyto informace:
 
- NEJDE O ZAČÁTEK REALIZACE PROJEKTU firmy New Visit
- ÚDRŽBU ZELENĚ PROVEDE FIRMA, KTERÁ MÁ REALIZOVAT PROJEKT firmy New Visit
- zásah je součástí zakázky "Revitalizace Tyršových sadů" a součástí smlouvy s firmou D.I.S.
- tato stavební firma si zřejmě objednala jinou firmu, ale není známo, kterou
 
Pokud se v tom nevyznáte, nejste sami.
 
Odpovědi se liší i na otázku, kdo zásah nařídil:
 
- zásah nařídilo vedení města
- neexistuje žádný doklad o tom, kdo tento zásah nařídil
- bylo to uvedeno ve smlouvě, která byla podepsána s firmou v září 2011
 
Ve smlouvě ovšem nic takového není.
 
 
Doplnění 15. 4.
 
Podle sdělení kanceláře primátora byly práce prováděné pracovníky firmy D.I.S. na základě smlouvy uzavřené 13. 10. 2011 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Revitalizace Tyršových sadů - realizace."
Za převzetí a kontrolu prováděcích prací zodpovídají ing. Čáň (vedoucí odboru majetku a investic) a paní Klívarová (technik).
 
Z vyjádření stavebního úřadu magistrátu naopak vyplývá, že stavební úřad nebyl vyrozuměn o zahájení prací, a nemohlo tedy jít o začátek realizace.