Už dávno se mohlo začít...

20.05.2012 15:23
    Zastupitel Erban (SPP) se vyjádřil, že se s obnovou parku už mohlo dávno začít:
 
    "Já také nejsem příznivec velkého kácení. Ale jestli mě odborník řekne, že to je potřeba, tak to je asi potřeba, a nebudu o tom dlouho polemizovat. A když to řekne druhý odborník, tak opravdu je to potřeba. Kdyby nebyly tyhle protestní bojůvky, tak se už mohlo dávno začít."
   
    Obnova parku zatím nezačala z jediného důvodu: Povolení ke kácení z února 2011 mělo závažné právní nedostatky a muselo být zrušeno. Zákon vyžaduje, aby kácení bylo řádné odůvodněné - důvody má uvést ten, kdo žádost podává, v tomto případě město.
 
    Na novém povolení ke kácení pracoval magistrát od začátku října 2011 do konce dubna 2012. Zřejmě nebylo jednoduché najít pádné důvody pro kácení zdravých stromů a keřů.
 
    Magistrát si objednal posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. Ten u naprosté většiny stromů uvádí, že jsou v dobrém či výborném stavu a provozně bezpečné. Většinu stromů označil za perspektivní. Také většina keřů je v dobré kondici, mají estetickou a ekologickou hodnotu a jsou perspektivní.
 
    Město objednalo další posudek, tentokrát u Mendelovy univerzity. Posudek konstatuje, že park obnovu potřebuje. To ovšem zdaleka neznamená, že je potřeba vykácet 400 stromů, tedy polovinu stromů v Tyršových sadech. Na otázku, zda je rozsah kácení vhodný a odůvodněný, posudek odpovídá, že navržený rozsah kácení odpovídá navrženému řešení.
 
    V březnu město oklamalo občany a pod záminkou pravidelné údržby parku nechalo podle projektové dokumentace vykácet 166 stromů a 155 keřů, tedy prakticky všechny, které nepotřebovaly povolení.
 
    Odborná veřejnost již v lednu 2011 upozornila, že navržené kácení je nadměrné a že se mnoho stromů má kácet zbytečně. Bylo tedy dost času s tím něco udělat. Ovšem v lednu 2012 předložilo město zastupitelům seznam stromů beze změn a dosud stáhlo žádost jen u tří stromů, které jsou již skácené.
 
    Jak se ukázalo u projektu parku Na Špici, když je ze strany města dobrá vůle naslouchat veřejnosti, lze se poměrně snadno dohodnout. Občané mají právo se aktivně účastnit rozhodování o otázkách životního prostředí. Důvodem tohoto ustanovení zákona je právě ochrana životního prostředí.
 
    A jak to vidí pan Erban ze Sdružení pro Pardubice?
 
    "Když jsem se díval na změny, které nastanou v parku Na Špici, tak je to samá čárka, co tam nebude. Mně to připadá, že bychom se dřív, než něco chceme udělat, měli optat Pardubáků, jestli to vůbec chtějí. Nebo - to je druhá možnost - kolem Tyršáků vysoký plot, aby tam nikdo neviděl, a až by to pak viděli ve skutečné podobě, tak všichni budou paf. Ale dneska mě to připadá jako spolek protestantů, protože tady stojí na náměstí, noviny jsou toho plný... Když pak to ty lidi uvidí, tak všichni budou čumět. Ale teď všichni protestujou."