Kladrubský hřebčín se chystá skácet 370 stromů

11.02.2015 11:20

    Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem připravuje kácení 370 stromů. S takto rozsáhlým kácením nesouhlasí ochránci přírody. Projekt počítá s výsadbou 308 stromů. 

    Údaj vyplývá z projektu "Obnova zeleně vybraných oblastí v areálu Národního hřebčína". Projekt je rozdělený podle objektů takto:

  • nádvoří budov hřebčína - 79 ks stromů
  • Dvůr Josefov - 65 ks
  • Dvůr Františkov - 223 ks
  • náměstí v Kladrubech - 10 ks


Odkaz:

Hřebčín chce pokácet stromy a vypovědět nájemníky, radnice protestuje (idnes, březen 2015)


V reportáži České televize 6. února zaznělo, že se má kácet 40 stromů. Tento údaj není pravdivý. Počet možná odpovídá jen těm stromům, k jejichž skácení je potřeba výjimka z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, kterou se v současné době zabývá krajský úřad. Podle sdělení ředitele národního hřebčína má být letos skáceno 40 stromů, příští rok 330.