Město získalo dotaci na zeleň v "podzámeckém biotopu"

09.06.2012 15:50

    Bohatě kvetoucí louky mají vzniknout za Příhrádkem a kolem ulice Pod Zámkem (silnice vedoucí kolem hradeb). Záměr je součástí projektu "Revitalizace Tyršových sadů", jedná se ale o prostor na druhé (východní) straně zámku. Město získalo dotaci 700 tisíc Kč z Evropského fondu regionálního rozvoje a dalších 300 tisíc vynaloží z vlastního rozpočtu.

    Projekt počítá s tím, že kolem ulice Pod Zámkem poteče umělá řeka - směrem od Labe k tenisovým kurtům - a za Příhrádkem vytvoří tzv. Podzámecký rybník. K záměru rybníku nedaleko vchodu do zámku se velmi negativně vyjádřili pardubičtí historikové.

    Okolo vodních ploch se počítá s břehovými porosty. V prostoru mezi Příhrádkem, zámkem a kurty - a dále mezi ulicí Pod zámkem a zahrádkami v ulici Labská - mají vzniknout porosty bohatě kvetoucích travin a bylin (cca 150 arů). Mezi nimi jsou naplánované ostrůvky cibulovin.

    V současné době se louky sečou každý měsíc, zejména kvůli alergikům, aby traviny nerozkvetly. Pokud ovšem mají vzniknout druhově bohaté kvetoucí louky, musely by se sekat jen dvakrát ročně.

    Keře podél zahrádek při ul. Labská budou nahrazeny novými keři zhruba ve stejném rozsahu. Bude vysazeno 39 stromů.

Tisková zpráva magistrátu