Rekonstrukce Tyršových sadů se prodražila

14.12.2014 16:14

Město: Nastala nepředvídatelná skutečnost, v parku je voda

     V říjnu informoval Pardubický deník, že rekonstrukce Tyršových sadů má zpoždění kvůli vysoké hladině spodní vody. Problémy nastaly především při budování základů kavárny. Tehdejší náměstek primátorky František Brendl se vyjádřil, že stavba si kvůli tomu vyžádá vícenáklady, deník uvedl částku přibližně 1 milion Kč.

     Podle článku z listopadu se spodní vodu podařilo odčerpat díky 50 vrtům. Jedná se asi o sedmimetrové studně, ve kterých se voda shromažďuje. 

     V dokumentu, který město uveřejnilo na svých webových stránkách, jsou vícenáklady vyčíslené na 2.120.910 Kč bez DPH.

     V písemném odůvodnění město uvádí: "Nepředvídatelnou skutečností, která vede k nutnosti řešit věc tímto způsobem, je neobvyklá přítomnost vody v prostoru parku, kterou nelze plně odčerpat způsobem, který popisuje projektová dokumentace. ... Ke změně došlo vzhledem k aktuálně vyššímu stavu vody, který je dán aktuálními klimatickými podmínkami, park je zaplavován dešťovou vodou, vodou z Císařského náhonu a vodou natékající do parku dalšími přítoky prosakujícími z Labe a Chrudimky."

     Letošní podzim ovšem nebyl nijak mimořádně deštivý. Hladina spodní vody je v parku trvale vysoká asi čtyři desetiletí. Projektant i město mají k dispozici hydrogeologický posudek z roku 2010, podle kterého je v parku "mělká hladina podzemní vody s aktuální hladinou okolo 0,5 m pod terénem." Posudek doporučuje, aby v místě plánované kavárny byly základy hlubší než 1,2 m.

     V tomto posudku se také uvádí, že lokalita je dosti nepříznivá pro výsadbu nových stromů. Přesto projekt původně počítal s vykácením poloviny stromů v parku, z velké části zdravých.

    

Oprava Tyršových sadů má zpoždění, kvůli spodní vodě (deník 25. 10.)

Problém se spodní vodou je vyřešen (deník 14. 11.)

Veřejné zakázky města Pardubic