Názor hejtmana (odpověď)

16.10.2011 14:09

    Osud Tyršových sadů samozřejmě sleduji a vnímám, že budoucí podoba tohoto parku je zvláště v posledních dnech velmi citlivým tématem. Doposud jsem se k tomuto tématu veřejně nevyjadřoval, neboť nechci zasahovat do záležitostí vedení města Pardubice. Svůj osobní názor vám však sdělit mohu.
    Skutečností je, že vzhledem k nedostatečné údržbě v uplynulých letech i desetiletích je určitý zásah do zeleně v parku nutný. Jsem však přesvědčený, že by zásah neměl být zaměřen na celkovou změnu koncepce parku, ke které by realizací vypracovaného projektu došlo a která přináší zbytečné kácení. Jako smysluplnější mi připadá ošetření perspektivních stromů či keřů a výměnu těch jedinců, u kterých to bude nezbytně nutné. Stále tedy existuje prostor pro úpravu projektu nebo vypracování nového, dle kterého bude zásah do stávající zeleně omezen na nezbytné minimum. Projekt by však zároveň měl řešit i další údržbu parku, a tedy i zeleně. Měl by tedy být jakousi „kuchařkou“, dle které by byl park v dalších letech udržován, ošetřován, dosazován.
    Mohu-li Vám poradit, dobrým příkladem je park ve Svitavách, který byl rovněž předmětem sporů. Dnes je po citlivém zásahu, doplnění mobiliáře a okrasných rostlin skutečnou ozdobou města.

Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje


https://www.pardubickykraj.cz/chat.asp?thema=3991&item=54291

23. 9. 2011