Nejasnosti kolem vodní plochy u zámku

03.09.2014 20:00

     Projekt Revitalizace Tyršových sadů původně počítal s vybudováním "podzámeckého rybníku" na louce u zámku. S tímto záměrem nesouhlasila část veřejnosti a pardubičtí historikové.

     Projektant Ing. Tomáš Jiránek na zasedání zastupitelstva v prosinci 2012 řekl, že se od tohoto záměru upustilo: "My jsme došli k závěru, že má jistou relevanci názor, že tento prostor je de facto posledním autentickým místem... Čili ustupujeme od vodní hladiny, de facto přiznáváme to, co tam dnes je, to znamená vodní hladina skrytá pod bylinnou vegetací. Je tam vidět, a to i dobře z leteckých snímků, vodoteč, jinými slovy drobná potoční niva, a my jsme jen odstranili jednu cestu - a ten prostor de facto neměníme."

    V projektové dokumentaci ovšem vodní nádrž zůstala přibližně se stejnou rozlohou, ale pod změněným názvem "mokřadní plocha". Jako nová varianta se objevilo řešení, při kterém by se voda vedla potrubím.

     Na dotaz, zda se definitivně upustilo od záměru vybudovat zde vodní plochu, náměstek primátorky František Brendl v roce 2013 odpověděl: "Ano, upustilo."

     V srpnu 2014 ovšem odpověděl jinak: "Realizována bude schválená varianta zmenšené vodní plochy."  K tomu dodal, že "vodní hladina v této ploše může mít ještě další významnou funkci jako rezervní zásoba požární vody."

     V dnešních novinách náměstek Brendl říká, že "Na louce pod zámkem buď zůstane mokřad, který je zde prakticky již dnes, tedy travnatá plocha s úzkým potokem uprostřed, nebo bude voda kompletně vedena potrubím. Obě varianty nepočítají s otevřenou vodní plochou." Druhá varianta prý dokonce počítá s vysušením louky tak, aby ji mohli občané využívat například k piknikům.

     Není tedy jasné, jaká bude výsledná podoba louky pod zámkem, přitom se jedná o významnou lokalitu. Rekonstrukce parku již probíhá a stavební práce na louce mají podle harmonogramu začít kolem 25. září.


Článek v novinách  (idnes.cz, 2. 9. 2014)

Odpověď náměstka Brendla  (úřední deska, 20. 8. 2014)


Dřívější články

Rybník u vchodu do zámku  (červen 2012)

Dopis prof. Vorla primátorce města  (říjen 2011)

Dr. Šebek: Projekt bazénu - "rybníčku" u zámku  (říjen 2011)