Nové povolení ke kácení

28.04.2012 10:14

    25. dubna bylo vydané nové povolení ke kácení v Tyršových sadech.

    Město žádalo o povolení ke skácení 220 stromů. Povolení dostalo 147 stromů, naopak u 73 stromů bylo zamítnuto, protože nebyly splněny závažné důvody k jejich odstranění. Tím se potvrzuje, že mnoho stromů se mělo kácet zbytečně.

    Ovšem i desítky těch stromů, které povolení dostaly, jsou podle znaleckého posudku AOPK zdravé, provozně bezpečné a perspektivní. Občanská sdružení s jejich kácením většinou nesouhlasí. Účastníci řízení - město a občanská sdružení - se proti rozhodnutí mohou do 15 dní odvolat.

    V rozhodnutí se uvádí, že město stáhlo žádost o kácení pouze u 3 stromů. Není to tedy tak, že město ustoupilo od kácení 70 stromů, jak se psalo v Radničním zpravodaji. Skutečnost je taková, že město žádalo o skácení 220 stromů a zhruba u třetiny stromů povolení prostě nedostalo.

    Rozhodnutí o povolení je silně ovlivněno tím, že se v blízké době počítá se zahájením realizace. To ovšem není dobrý důvod ke kácení zdravých stromů. Nejprve mělo být vydané platné povolení, a potom teprve se měl projekt schvalovat a měla případně začít příprava k realizaci.

    Kácení některých stromů se odůvodňuje např. takto:

  • konkurence sousednímu stromu - který byl ale v březnu pokácený (nepotřeboval povolení)
  • jako probírka přehoustlé skupiny - přičemž v této skupině byly "menší" stromy už vykácené a skácením "větších" nezůstane v místě ani jeden strom
  • z důvodu nové koncepce, plánových cest, nepůvodnosti v místě aj.

 

    Keře - povolení dostaly všechny keře, o které město žádalo. Asi v polovině případů se odůvodňuje záměrem města zpřehlednit park, vytvořit park bez keřů, vytvořit pobytové trávníky apod. Další důvody uváděné městem:

  • odkrýt pohled na hradby
  • otevřít pohled evokující původní vodní příkop
  • chybí pravidelná péče
  • keře zarůstají kopřivami a chmelem otáčivým
  • druhové složení neodpovídá původní kompozici

    Za vykácené keře není uložena náhrada.

Hodnota stromů určených ke skácení je 55 milionů Kč

 

Jak probíhal proces povolení ke kácení

Park je v území městského obvodu Pardubice I (MO I).

23. 2. 2011 - město požádalo úřad MO I o vydání povolení pro cca 220 stromů, většinou chybělo odůvodnění

24. 2. 2011 (den poté) - odbor životního prostředí MO I vydal povolení ke kácení všech těchto stromů

srpen 2011 - občanské sdružení se obrátilo na Českou inspekci životního prostředí se žádostí o prošetření

20. 9. 2011 - inspekce zaslala magistrátu vyjádření, že povolení obsahuje závažné právní nedostatky

Inspekce životního prostředí pozastavila kácení

8. 10. 2011 - odbor životního prostředí magistrátu proto povolení zrušil, byl objednán znalecký posudek

9. 12. 2011 - posudek u velké části stromů uvádí, že jsou zdravé a perspektivní

Znalecký posudek AOPK

24. 1. 2012 - na zasedání zastupitelstva, kde se rozhodovalo o parku, dostali zastupitelé seznam cca 220 stromů, který zcela opomíjel kladná hodnocení znaleckého posudku AOPK, ve zprávě se uvádělo, že ze seznamu "je jasně patrné, že naprostá většina dřevin se kácí z důvodů zdravotních a pěstebních", zastupitelé tedy hlasovali na základně nepravdivých informací

25. 4. 2012 - odbor správních agend magistrátu vydal nové povolení ke kácení

10. 5. 2012 - občanská sdružení se proti rozhodnutí odvolala ke krajskému úřadu