Odpověď panu poslanci Skalickému k problému dotací v Tyršových sadech

11.04.2012 16:19

 

Zastupitel a poslanec Jiří Skalický uveřejnil 4. 4. v Pardubickém deníku článek

Chtějí petičníci připravit Pardubice o 70 milionů?

 

Odpověď

    Minulou středu uveřejnil zde pan poslanec Skalický svůj názor na projekt v Tyršových sadech, ve kterém mimo jiné obvinil občanské iniciativy z ohrožení desítek miliónů z evropských dotací. Ano, je pravda, že dotace pro město jsou zřejmě reálně ohroženy. Nikoli ale aktivitami zlých „petičníků“, ale dosavadním postupem radnice.

    Pan poslanec by proto měl říci celou pravdu. Do této chvíle město o dotaci na park vůbec nepožádalo. Až o ni požádá, bude muset například doložit, že projekt splňuje velmi náročná ekologická kritéria, která jsou pro tento dotační titul stanovena. A to může být v tomto projektu zásadní problém. Lži o tom, že kácení stovek stromů a keřů v parku je pouhá „pravidelná údržba a likvidace náletů“, při posuzování žádosti zřejmě neprojdou.

    Zástupci města i pan poslanec neustále argumentují tím, že obnova sadů se musí realizovat podle projektu společnosti New Visit i proto, že projektant regulérně vyhrál veřejnou zakázku. Pokud to tak je, pak jistě nemůže evropské dotace ohrozit naše žádost, aby regulérnost soutěže prověřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud by úřad našel nějaké nesrovnalosti, potom lépe, aby se o nich vědělo, než se začne stavět, jinak by hrozilo, že projekt za osmdesát miliónů zaplatí nakonec Pardubice ze svého rozpočtu.

    Je jen na vedení města, na jaké projekty bude dotace požadovat. Pravda ovšem je, že město nemá další vhodné projekty připraveny a čas běží. A v tom je zásadní ohrožení dalších dotací. Vina za to padá především na předchozí vedení města a tím i na poslance Skalického, který působil v minulém volebním období v radě města.  

    Pan poslanec tvrdí, že jsme se měli jako občané zajímat o „detaily“ projektu mnohem dříve. Sám pan poslanec se zřejmě začal o problém zajímat příliš pozdě, jinak by věděl, že první iniciativa a petice proti způsobu obnovy Tyršových sadů vznikla již krátce po jeho první prezentaci a od té doby trvají aktivity občanů v této věci nepřetržitě. Bohužel až dosud neměl tlak občanů na politiky s výjimkou krásných řečí a slibů pana náměstka Brendla a paní primátorky do médií žádný reálný efekt. Přes veškerá vyjádření o nutných kompromisech byl projekt schválen zastupitelstvem v původní podobě a kácení začalo zcela bez kompromisů, o kterých se stále jen řeční.

    Domníváme se, že poslanec parlamentu by měl být zdrženlivější s napomínáním občanů, co měli a co neměli dělat. O „detaily“ projektů z veřejných peněz by se především měli zajímat politici, kteří je prosazují, a úředníci, kteří je mají nestranně posuzovat.

    A jaká je realita v Pardubicích? Úřad prvního městského obvodu, který měl posoudit návrh na kácení, konal do té míry v rozporu se zákonem, že jeho rozhodnutí muselo být kompletně zrušeno, a to na podnět občanů. Paní primátorka se dozvěděla od občanů „detail“, že podle odborných posudků je nemocných a nebezpečných stromů v parku jen několik. Pan náměstek Brendl, který má park ve své kompetenci, zjistil díky občanům „detail“, že již dnes platí za údržbu parku město skoro milión ročně. A všichni zastupitelé se dozvěděli, že provozní náklady nového parku mají být zhruba 4,5 miliónů ročně jen díky tomu, že jsme donutili vedení města, aby tento „detail“ nechalo vůbec dodatečně spočítat. A tak bychom mohli pokračovat.  

    Můžeme doložit, že se občanská sdružení opakovaně snažila o kompromis. Narazili jsme dosud jen na neústupnost, nepravdivé informování veřejnosti a úpornou snahu všemi prostředky prosadit projekt v původní podobě bez úprav.

    Pan poslanec Skalický zasedá v parlamentu za stranu, která stále zdůrazňuje občanům nutnost šetření a úspor. A nás pak kritizuje za to, že nechceme, aby se za veřejné peníze stavěla přes park betonová promenáda s chodníkem z tropického dřeva. To je od vás, pane poslanče, poněkud nevkusné.

 

    Ing. Jiří Svoboda

    Občanské sdružení Chráníme stromy