Oficiální seznam vykácených stromů a keřů

20.04.2012 15:44

 

Magistrát na žádost zveřejnil seznam dřevin, které byly v březnu vykácené. Potvrzuje se tím, že informace v Radničním zpravodaji byly zcela nepravdivé.

Bylo vykáceno 160 stromů, 96 skupin keřů, 47 samostatných keřů a 13 živých plotů. O dobrém zdravotním stavu naprosté většiny z nich se můžete přesvědčit v seznamu na útvaru hlavního architekta.

Na konci jsou uvedené porosty náletů.

Seznam je na úřední desce magistrátu.

 

STROMY

 

214

Pseudotsuga menziesii

559

Abies alba

216

Pseudotsuga menziesii

560

Picea abies

222

Pseudotsuga menziesii

561

Picea abies

224

Pseudotsuga menziesii

563

Pseudotsuga menziesii

233

Pseudotsuga menziesii

565

Pseudotsuga menziesii

239

Salix caprea

566

Picea abies

246

Pseudotsuga menziesii

568

Pseudotsuga menziesii

253

Pseudotsuga menziesii

570

Pseudotsuga menziesii

256

Pseudotsuga menziesii

571

Pseudotsuga menziesii

270

Picea omorica

574

Pseudotsuga menziesii

271

Picea omorica

575

Pseudotsuga menziesii

272

Pseudotsuga menziesii

577

Thuja occidentalis ´Aurea´

273

Picea omorica

583

Acer sp.

274

Picea omorica

586

Tsuga canadensis

275

Picea omorica

593

Abies alba

276

Picea omorica

594

Chamaecyparis lawsoniana

286

Populus x canadensis

595

Chamaecyparis lawsoniana

308

Betula pendula

605

Acer negundo

310

Betula pendula

606

Acer negundo

313

Betula pendula

611

Prunus padus

314

Betula pendula

614

Populus balsamifera

315

Betula pendula

615

Salix alba

316

Betula pendula

619

Crataegus sp.

318

Betula pendula

621

Salix caprea

320

Betula pendula

622

Aesculus hippocastanum

321

Betula pendula

633

Salix alba

322

Betula pendula

635

Salix alba

325

Betula pendula

664

Abies alba

326

Betula pendula

665

Abies alba

331

Quercus rubra

666

Abies alba

335

Chamaecyparis lawsoniana

669

Picea pungens

344

Pseudotsuga menziesii

671

Picea pungens

350

Pseudotsuga menziesii

672

Picea pungens

353

Pseudotsuga menziesii

673

Pseudotsuga menziesii

354

Pseudotsuga menziesii

684

Thuja orientalis

359

Pseudotsuga menziesii

694

Prunus sp.

363

Thuja occidentalis

695

Gymnocladus dioicus

364

Thuja occidentalis

697

Pinus uncinata

365

Thuja occidentalis

698

Pinus uncinata

366

Thuja occidentalis

699

Pinus uncinata

367

Thuja occidentalis

700

Pinus uncinata

368

Thuja occidentalis

701

Pinus uncinata

370

Thuja occidentalis

707

Thuja occidentalis

371

Thuja occidentalis

722

Thuja occidentalis

372

Thuja occidentalis

723

Thuja occidentalis

373

Thuja occidentalis

724

Thuja occidentalis

374

Thuja occidentalis

725

Thuja occidentalis

375

Thuja occidentalis

726

Thuja occidentalis

376

Thuja occidentalis

727

Thuja occidentalis

377

Thuja occidentalis

729

Fraxinus excelsior

378

Thuja occidentalis

730

Fraxinus excelsior

381

Thuja plicata

733

Juglans nigra

382

Thuja plicata

737

Quercus robur ´Fastigiata´

383

Thuja plicata

738

Thuja occidentalis

384

Thuja plicata

747

Robinia pseudoacacia

385

Thuja plicata

766

Betula pendula

386

Thuja plicata

774

Thuja occidentalis

387

Thuja plicata

803

Thuja occidentalis

393

Tilia cordata

805

Acer platanoides ´Globosum´

425

Picea omorica

806

Acer platanoides ´Globosum´

426

Picea omorica

809

Picea omorica

428

Picea omorica

811

Picea omorica

429

Picea omorica

812

Picea omorica

430

Picea omorica

819

Sorbus aucuparia

443

Pinus nigra

848

Picea sp.

444

Pinus nigra

849

Picea sp.

447

Acer platanoides

850

Picea sp.

467

Tilia cordata

851

Picea pungens

475

Pinus nigra

859

Magnolia x soulangeana

477

Fraxinus excelsior

871

Acer platanoides ´Drummondii´

482

Fraxinus excelsior

874

Chamaecyparis pisifera ´Filifera´

488

Fraxinus excelsior

875

Chamaecyparis pisifera ´Filifera´

504

Prunus sp.

877

Chamaecyparis pisifera ´Filifera´

539

Tilia cordata

891

Chamaecyparis sp.

551

Thuja sp.

897

Chamaecyparis sp.

552

Thuja plicata

898

Chamaecyparis sp.

554

Picea pungens

900

Betula papyrifera

556

Pseudotsuga menziesii

902

Malus sp.

557

Abies alba

904

Betula papyrifera

558

Chamaecyparis pisifera Plumosa

905

Betula papyrifera

 

SKUPINY KEŘŮ

 

SK13-1

Syringa vulgaris

SK40-2

Forsythia x intermedia

SK13-2

Syringa vulgaris

SK40-3

Forsythia x intermedia

SK13-3

Syringa vulgaris

SK40-4

Forsythia x intermedia

SK13-4

Syringa vulgaris

SK40-5

Forsythia x intermedia

SK13-5

Syringa vulgaris

SK40-6

Forsythia x intermedia

SK13-6

Syringa vulgaris

SK40-7

Forsythia x intermedia

SK13-7

Syringa vulgaris

SK40-8

Forsythia x intermedia

SK18-1

Juniperus chinensis ´Hetzii´

SK40-9

Forsythia x intermedia

SK19-1

Juniperus media ´Pfitzeriana´

SK40-10

Forsythia x intermedia

SK19-2

Juniperus media ´Pfitzeriana´

SK40-11

Forsythia x intermedia

SK20

Taxus baccata sp.

SK40-12

Forsythia x intermedia

SK24-2

Symphoricarpos albus

SK42-1

Taxus baccata sp.

SK25

Symphoricarpos albus

SK42-2

Taxus baccata sp.

SK28-1

Syringa vulgaris

SK42-3

Taxus baccata sp.

SK28-2

Syringa vulgaris

SK42-4

Taxus baccata sp.

SK28-3

Syringa vulgaris

SK42-6

Taxus baccata sp.

SK28-4

Syringa vulgaris

SK45

Salix sp.

SK28-5

Sambucus nigra

SK46

Hydrangea macrophylla

SK28-6

Syringa vulgaris

SK47

Mahonia aquifolium

SK28-7

Syringa vulgaris

SK49

Juniperus media

SK28-8

Prunus padus

SK50

Syringa sp.

SK28-9

Syringa vulgaris

SK51

Syringa sp., Lonicera sp., Rosa sp.

SK28-10

Syringa vulgaris

SK52

Thuja sp.

SK28-11

Syringa vulgaris

SK54-1

Corylus avellana

SK28-12

Syringa vulgaris

SK54-2

Corylus avellana

SK28-13

Syringa vulgaris

SK54-3

Corylus avellana

SK28-14

Rosa sp.

SK54-4

Corylus avellana

SK29

Rosa sp.

SK54-5

Corylus avellana

SK30

Thuja plicata

SK54-6

Corylus avellana

SK31-1

Thuja occidentalis ´Globosa´

SK54-7

Corylus avellana

SK31-2

Thuja occidentalis ´Globosa´

SK54-8

Corylus avellana

SK31-3

Thuja occidentalis ´Globosa´

SK56

Syringa sp.

SK31-4

Taxus baccata sp.

SK63

Juniperus communis ´Green Carpet´

SK32-1

Thuja occidentalis ´Globosa´

SK64

Juniperus communis ´Green Carpet´

SK32-2

Thuja occidentalis ´Globosa´

SK68-1

Taxus media, Taxus baccata sp.

SK32-3

Thuja occidentalis

SK69

Berberis thunbergii

SK34

Syringa vulgaris

SK70-1

Chamaecyparis lawsoniana sp.

SK35

Swida sp.

SK70-2

Chamaecyparis lawsoniana sp.

SK36

Salix sp.

SK70-3

Chamaecyparis lawsoniana sp.

SK37

Salix caprea

SK70-4

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´

SK38

Berberis Thunbergii

SK71

Taxus baccata sp., Prunus laurocer.

SK39-1

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´

SK72

Juniperus sp.

SK39-2

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´

SK74-1

Amorpha fruticosa

SK39-3

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´

SK74-2

Euonymus europaeus

SK39-4

Corylus avellana

SK75

Juniperus sabina ´Tamariscifolia´

SK39-5

Berberis thunbergii

SK76

Philadelphus sp.

SK39-6

Forsythia suspensa

SK78

Cotoneaster horizontalis

SK40-1

Forsythia x intermedia

SK79

Spiraea x bumalda, Lonicera sp.

 

KEŘE

 

K17

Sambucus nigra

K41

Pieris sp.

K18

Thuja occidentalis

K43

Taxus baccata sp.

K19

Sambucus nigra

K44

Taxus baccata sp.

K20

Sambucus nigra

K46

Sambucus nigra

K21

Thuja occidentalis

K47

Lonicera sp.

K22

Swida sp.

K48

Laburnum sp.

K23

Lonicera sp.

K49

Prunus padus

K24

Swida sp.

K50

Thuja sp.

K25

Robinia pseudoacacia

K51

Laburnum sp.

K26

Rosa sp.

K52

Laburnum sp.

K27

Rosa sp.

K53

Corylus avellana

K28

Syringa sp.

K54

Laburnum sp.

K29

Syringa sp.

K55

Laburnum sp.

K30

Taxus baccata sp.

K56

Thuja sp.

K31

Thuja sp.

K57

Corylus avellana

K32

Syringa sp.

K58

Taxus baccata sp.

K33

Rosa sp.

K59

Euonymus sp.

K34

Berberis sp.

K60

Euonymus sp.

K35

Magnolia stellata

K61

Syringa vulgaris

K36

Berberis julianae

K62

Thuja occidentalis

K37

Ribes alpinum

K63

Corylus avellana

K38

Magnolia stellata

K64

Caragana arborescens

K39

Berberis sp.

K65

Syringa vulgaris

K40

Berberis sp.

 

 

 

ŽIVÉ PLOTY

 

ŽP5-1

Tilia cordata

ŽP5-2

Tilia cordata

ŽP6

Symphoricarpos albus

ŽP7

Deutzia glabra, Spiraea x vanhouttei, Acer platanoides

ŽP8-1

Spiraea x bumalda

ŽP8-2

Spiraea x bumalda

ŽP8-3

Spiraea x bumalda

ŽP8-4

Spiraea x bumalda

ŽP9

Swida sp., Lonicera sp., Philadelphus coronarius

ŽP10-1

Carpinus betulus

ŽP10-2

Carpinus betulus

ŽP10-3

Carpinus betulus

ŽP11

Ligustrum vulgare

 

POROSTY NÁLETŮ

 

SK15

Sambucus nigra, Populus sp.

SK16

Populus sp., Sambucus nigra, Rubus sp. Fraxinus excelsior

SK17

Sambucus nigra

SK21

Populus sp., Salix caprea, Fraxinus sp.

SK24-1

Crataegus monogyna., Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra

SK24-3

Crataegus monogyna., Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra

SK27

Sambucus nigra, Swida sp., nálet Acer platanoides, Prunus spinosa