Oprava parku se opozdila

01.10.2013 18:30

   

     Potíže s výběrovým řízením

     Začátek rekonstrukce Tyršových sadů se posouvá. Důvodem je stále probíhající výběrové řízení. Podle harmonogramu měla oprava parku začít 1. září.

    Výběrové řízení bylo vypsané v březnu. Od té doby byla výzva k podání nabídek několikrát opravena. Město muselo slevit z přísných kvalifikačních požadavků, které zřejmě žádná firma nebyla schopna splnit. Město si přitom na "výběrové řízení" najalo externí právníky. Ke změnám zadávacích podmínek došlo v březnu, květnu, srpnu a naposledy na konci září.

 

     Projekt v nesnázích

     Rekonstrukce parku měla začít již na podzim 2011. Magistrát byl ovšem nucen zrušit povolení ke kácení, neboť obsahovalo závažné nedostatky. Podruhé měla rekonstrukce začít v létě 2012, ale stavební firma od smlouvy odstoupila, patrně kvůli nepřiměřeně nízké dohodnuté ceně. V srpnu 2012 krajský úřad zrušil druhé povolení ke kácení, a to z důvodu nedostatečného odůvodnění kácení zdravých dřevin a nedostatečného vyhodnocení vlivu hladiny spodní vody.

     Na podzim 2012 radnici nezbylo nic jiného, než projekt upravit. Zároveň byl zadán znalecký posudek. Ten byl hotový v létě 2013 a k původnímu projektu není příliš laskavý.

 

    Rybník znovu na scéně

    Pardubičtí historikové i veřejnost protestovali proti budování Podzámeckého rybníku - vodní plochy na louce mezi zámkem a Příhrádkem. Veřejnost byla ze strany projektanta i vedení města ujištěna, že se od tohoto záměru upustilo. V projektu se však nezměnilo nic, kromě strohého dodatku, že druhou variantou je zrušení vodní plochy a vedení vody potrubím.

    Před týdnem se jedna z firem dotázala, jak má nacenit nabídku, protože neví, která varianta platí, navíc druhá varianta není v dokumentaci zakreslena. Radnice odpověděla, že druhá varianta není součástí veřejné zakázky. Z toho lze usoudit, že s budováním vodní plochy se nadále počítá.

 

     Kdy se začne

     K zahájení prací má dojít hned po podepsání smlouvy s dodavatelem. Práce mají trvat 12 měsíců, dotaci je ale nutné vyčerpat do konce června 2014. Předpokládaná cena je 88 milionů Kč, údržba parku má stát každoročně 8 milionů Kč.

     

20. 10.

Podle primátorky města se počítá s tím, že Regionální rada prodlouží termín čerpání dotací do konce roku 2014.

31. 10.

Podle vyjádření města bude rekonstrukce parku zahájena začátkem roku 2014.