Otevřený dopis magistrátu a zastupitelům

17.06.2013 18:00

Magistrát města Pardubic

Členové zastupitelstva

 

Otevřený dopis s aktuálními informacemi o současném stavu projektu revitalizace Tyršových sadů

 

Vážení zastupitelé!

 

Již několikrát v tomto volebním období z úst různých politických činitelů města Pardubic zazněla informace, že o té či oné věci nebyli při rozhodování přesně informováni. Před posledním jednáním zastupitelstva města Pardubic před prázdninami Vás proto z pověření výboru občanského sdružení touto cestou chci upozornit na určitá fakta týkající se aktuálního stavu přípravy projektu revitalizace Tyršových sadů. Domníváme se, že nemusíte být o těchto faktech všichni plně informováni a navíc, nebudete-li jim věnovat pozornost nyní, nebude možno později dosáhnout již změny. Ke všem zde uvedeným faktům uvádíme odkazy, kde si skutečnosti můžete ověřit.

 

  1. Jste informováni o tom, že odhadované roční náklady na údržbu parku, jak jsou uvedeny v žádosti o dotaci, vzrostly na více jak 8 mil. Kč? Počítá se s takovou výší provozních nákladů, která je zhruba 8x vyšší než dnes a výrazně vyšší, než jak bylo dříve deklarováno veřejnosti, ve výhledu rozpočtu města?
  2. Jste informováni o tom, že v rámci úpravy projektu došlo ke změně projektovaných laviček v tom smyslu, že většina laviček v parku bude bez opěradel? Jste připraveni vysvětlovat v příštím volebním roce voličům, proč není na velké části laviček v revitalizovaném parku možné si sednout a pohodlně se opřít?
  3. Jste informováni o tom, že projekt má platné stavební povolení jen do konce srpna 2013 tohoto roku, přičemž podle plánu projektu (a i v souladu s plánovaným provozem letního kina) nelze stavbu zahájit dříve než v září 2013? Navíc stavební povolení je podle našeho názoru v tuto chvíli v rozporu s posledním stavem projektové dokumentace.
  4. Jste informováni o tom, že technické posouzení projektu ze strany dotačního orgánu vyslovilo vážné výhrady k rozpočtu projektu a považuje odhadovanou cenu projektu v některých položkách za ponížený proti ceníkovým cenám o 30 až 40 %? Víte, jak budou odpovědné osoby na straně města postupovat v případě, že výběrové řízení na realizaci ukáže, že odhadovaná cena je opravdu nereálně nízká, eventuálně, jak bude postupováno, pokud ze strany dodavatele bude v průběhu realizace vyvíjen tlak na navýšení ceny?
  5. Víte o tom, že opakovaným doplňováním podmínek veřejné soutěže na realizaci došlo k posunutí termínu předložení nabídek až na červenec t. r., což ještě více zvyšuje termínový stres celé realizace a tím zvyšuje riziko pro proplacení dotace z fondů EU?
  6. Víte o tom, že stále nebylo dokončeno správní řízení ÚOHS ve věci výběru projektanta na tento projekt a že dotační orgán (RRSV) nemůže dát jakékoliv předběžné vyjádření, zda může či nemůže případné potvrzení správního deliktu ohrozit proplacení dotace?

 

Doufáme, že budete těmto informacím věnovat pozornost, kterou si zaslouží.

Občanské sdružení Chráníme stromy

 

Odkazy

K bodu 1) Studie ekonomického hodnocení projektu str. 51 až 52

https://www.rada-severovychod.cz/file/4127/

K bodu 2)  Příloha k zadávacím podmínkám, složka SO06 Parkový nábytek

https://www.vzmmp.cz/zadavaci-rizeni/priloha/565/

K bodu 4) Hodnocení technické kvality projektu – položka Rozpočet projektu

https://www.rada-severovychod.cz/folder/829/display/

K bodu 5) Zadávací dokumentace projektu

https://www.vzmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/57/