Pardubická vrchnost se omluvila

25.11.2013 16:07

    

     V květnu vydal magistrát tiskovou zprávu - přesněji řečeno, snůšku báchorek a pomluv - ve které jsem byl nepravdivě nařčen z řady věcí. Zpráva visela na webu města pět měsíců. Omluva radnice není zdaleka vyčerpávající, zato docela výmluvná:

 

     Omlouváme se panu Šimonovi, že jsme v tiskové zprávě ... nepravdivě uvedli, že:

  • bránil kácení stromů v havarijním stavu
  • že s námitkami proti kácení budil o víkendech SMS zprávami náměstka primátorky
  • že se od něj a jeho názorů distancovala občanská sdružení

    

     Vypracování zprávy zadal tisovému úseku náměstek primátorky František Brendl, který ji také schválil. Některé výroky jsou přímo jeho citacemi.

     Hned v den vydání zprávy jsem oběma jejím tvůrcům napsal, že obsahuje nepravdivé výroky, které mohou poškodit moji pověst, a žádal jsem, aby zprávu odstranili. Marně. V dalších dnech jsem se obrátil na tajemníka magistrátu, na vedoucího odboru kanceláře primátorky i na primátorku města a vysvětlil jsem jim, v čem přesně nepravdy spočívají. Nikdo z nich se tím zřejmě nezabýval.

    Začátkem července jsem na radnici poslal "předžalobní výzvu", ve které jsem doložil nepravdivost všech tvrzení v tiskové zprávě. Odpovědi jsem se nedočkal.

    Proto jsem se v srpnu obrátil na advokáta, který vypracoval po obsahové stránce prakticky shodnou výzvu. Teprve potom radnice zareagovala. Trvalo další dva měsíce, než byla zpráva z webových stránek odstraněna. Protahováním sporu se částka za advokáta vyšplhala na 10 000 Kč.

     Město se tedy omluvilo, ale zároveň způsobilo finanční škodu, která by vznikla i v případě, že bych se obrátil na soud.

     Ještě koncem července trval pan Brendl na tom, že ve zprávě není nic, co by nebyla pravda. Patrně až zpráva policie o výsledku šetření naši vrchnost přesvědčila, že věci se mají jinak.

     Pan Brendl se na radnici dostal díky svým úderným článkům proti bývalému vedení města. Nyní naopak ze své pozice opakovaně útočí na jednotlivé občany. Práci předchozího vedení města neumím posoudit, zato jsem si jist, že něco takového by si žádné z minulých vedení města nedovolilo.

Miroslav Šimon

 

Předchozí příspěvek

Upozornil jsem na nebezpečné stromy, magistrát mě pomlouvá

Omluva města

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/statutarni-mesto-pardubice/